Aktuální informace opatření proti COVID-19 na FZS

10. 9. 2020

Prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

 

Opatření proti šíření Covid-19 na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

 

  • V souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR je v prostorách fakulty a Střední zdravotnické školy povinná ochrana horních cest dýchacích a dodržování rozestupů 2 metry.
  • Při vstupu na fakultu a do učeben je nutné použít dezinfekci.
  • Studenti se musí zapisovat do výukových prezenčních listin, které pro ně budou mít vždy vyučující připravené. 
  • Přítomnost je na fakultě možná pouze v tom případě, že nemáte v posledních 2 týdnech příznaky virového infekčního onemocnění a nařízenou karanténu.
  • Doporučujeme provést instalaci aplikace MS Teams do svého osobního počítače, případně mobilního telefonu, aby byla zajištěna plná funkčnost v případě komunikace on-line. 
  • ​Počet studentů ve skupině není v tuto chvíli omezen.
  • Momentálně není nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistenci nemoci COVID-19.

Na studentském i zaměstnaneckém intranetu jsou průběžně aktualizovány informace související s opatřeními zaváděnými na základě epidemiologické situace.

 

Aktualizováno 10. 9. 2020

Celouniverzitní informace k preventivním opatřením proti šíření Covid_19 naleznete zde https://www.upce.cz/koronavirus

 

Michaela Zákoutská
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice