Aktuální informace k přijímacím zkouškám do studijních programů na FZS

14. 5. 2020

INFORMACE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE do bakalářských studijních programů

Dle úpravy pravidel k přijímacímu řízení na základě současného stavu a dle zákona č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů  byly stanoveny termíny přijímací zkoušky

 

 11. 6. 2020  pro bakalářský studijní program:

 

  • Všeobecné ošetřovatelství - prezenční forma studia

  • Zdravotnické záchranářství

 

12. 6. 2020  pro bakalářský studijní program:

 

  • Porodní asistence

 

Místo konání přijímací zkoušky:
Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice. Místnost bude upřesněna na pozvánce.

 


INFORMACE O ZRUŠENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK do vybraných bakalářských studijních programů a navazujících magisterských programů

Dle úpravy pravidel k přijímacímu řízení na základě současného stavu a dle zákona č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů nebudou muset uchazeči o studium v bakalářském studijním programu a v navazujícím magisterském studijním programu splnit podmínku písemné přijímací zkoušky.

Týká se uchazečů o tyto studijní programy:

Bakalářské studium:

  • Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Radiologický asistent;

  • Zdravotně sociální péče;

  • Všeobecné ošetřovatelství - kombinovaná forma studia

 

Navazující magisterské studium:

  •  Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelství v interních oborech;

  •  Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče;

  •  Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

 

Všichni uchazeči budou přijati do studia bez přijímací zkoušky.
Uchazeči, kteří nepředložili úředně ověřenou kopii bakalářského vysokoškolského diplomu, budou přijati podmíněně.

Prosíme uchazeče, kteří obdrží bakalářský vysokoškolský diplom během května nebo června, aby přinesli úředně ověřenou kopii dokumentu v den zápisu do studia. Pokud podmíněně zapsaný student nepředloží úředně ověřenou kopii bakalářského vysokoškolského diplomu do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021, pozbude po uplynutí této lhůty přijetí a zápis do studia platnosti a účinnosti.

Pozvánka na zápis do 1. ročníku studia Vám bude zaslána společně s rozhodnutím o přijetí / rozhodnutím o podmínečném přijetí do 30 dnů od vydání nové směrnice, která upravuje přijímací řízení.

Přijímací řízení - kritéria, směrnice