Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. | Faculty of Health Studies

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 037 754
marketa.moravcova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1246-9442

Workplace

Faculty of Health Studies
FHS Vice-Dean for Student Affairs and Education (72000)

Proděkan
vice-dean

Faculty of Health Studies
Department of Midwifery and Health and Social Work (70150)

Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Tuesday
10:00 - 12:00 ,
Thursday
8:00 - 10:00
Předmět (Rok) Role
FZS/AIM1 (2020) G - - -
FZS/AIM2 (2020) G - - -
FZS/AIM3 (2020) G - - -
FZS/AIM4 (2020) G - - -
KKO/P6BPP (2020) G - - -
KPZ/P2PA1 (2020) G - - -
KPZ/P3PA1 (2020) G - CV -
KPZ/P3POR (2020) - PR - -
KPZ/P5ONP (2020) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication competency: The topic of lifelong learning for nurse managers in hospitals Kontakt, 2020, vol. 22, no. 1, s. 33-39. ISSN: 1212-4117.
HORÁČKOVÁ, K. - GRYMOVÁ, R. - HRSTKA, Z. - MORAVCOVÁ, M. - ŠEVČOVIČOVÁ, A. - PILNÝ, J. - DĚRŇAROVÁ, L. Surgery in the Theresienstadt Jewish ghetto CHIRURGIA : a Journal on Surgery, 2020, vol. 33, no. 3, s. 150-156. ISSN: 0394-9508.
ŠALANSKÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. Coping strategies in midwife care for women with labour pain Kontakt, 2019, vol. 21, no. 3, s. 298 - 305. ISSN: 1212-4117.
ŠALANSKÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - BINDER, T. Péče o ženu s porodní bolestí. In Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 58-60 s. ISBN 978-80-7560-209-1.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kulturních specifik při poskytování ošetřovatelské péče. In Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 61-62 s. ISBN 978-80-7560-209-1.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Specifika ošetřovatelské péče vybraných minoritních skupin v Pardubickém kraji dle modelu kulturních kompetencí Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 197-212. ISSN: 1804-3682.
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication Competencies of Hospital Line Management. In IDIMT-2018 Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Linz: Trauner Verlag, 2018. s. 463-471 s. ISBN 978-3-99062-339-8.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Medical Documentation in the Care for a Minority Group Member. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives : multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 62-70 s. ISBN 978-80-7560-149-0.
HANNIGOVÁ, K. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení změn v kvalitě života žen po menopauze. In XIII. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 25-25 s. ISBN 978-80-7560-140-7.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. The Model of Cultural Competences in Czech nursing practice. In The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht: Maastricht University, 2018. s. 152-152 s.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - NOVÁKOVÁ, D. - MORAVCOVÁ, M. Využití modelu kulturních kompetencí v ošetřovatelské praxi: literární přehled Logos Polytechnikos, 2017, vol. 8, no. 2, s. 210-222. ISSN: 1804-3682.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women Kontakt, 2017, vol. 19, no. 1, s. 12 - 16. ISSN: 1212-4117.
BEINHOFNEROVÁ, D. - MORAVCOVÁ, M. The Symptoms of estrogen deficiency and quality of life. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 4-12 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Adnátní sepse u novorozenců. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 91-97 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
HOLÁ, J. - ŠPAČKOVÁ, I. - MORAVCOVÁ, M. Utilization of ICT in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy : 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2017. s. 217 - 224 s. ISBN 978-3-99062-119-6.
SKOKANOVÁ, K. - MORAVCOVÁ, M. Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 9-9 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
URBÁNKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - DOPITOVÁ, D. Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 110 - 118 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Vliv sterilizačního procesu na kvalitu chirurgického instrumentária. In IX. Mezinárodní sympozium Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 131-138 s. ISBN 978-80-7394-600-5.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉ FORMY NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA U ŽEN PO MENOPAUZE. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 147-154 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
PAVLOVÁ, P. - SEDLÁČKOVÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. BENCHMARKING IN THE QUALITY OF MIDWIFERY CARE. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
MORAVCOVÁ, M. - DOPITOVÁ, D. - URBÁNKOVÁ, M. Menopause Rating Scale v dosavadních výzkumech. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 103-112 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
MORAVCOVÁ, M. Menopause Rating Scale - nástroj hodnocení kvality života. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 85-89 s. ISBN 978-80-89544-76-9.
ZBOŘILOVÁ, M. - GÖBEL, J. - KOŠŤÁL, M. - HANOUSEK, L. - MORAVCOVÁ, M. - HENSEL, G. Neúspěšná laparoskopická detekce retroperitoneální gravidity. In XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2015 : programový sborník. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015. ISBN 978-80-260-8631-4.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. - JEŽEK, S. Menopause Rating Scale – validation Czech version specific instrument for assessing health-related quality of life in postmenopausal women Ošetřovatelství a porodní asistence, 2014, vol. 5, no. 1, s. 36-45. ISSN: 1804-2740.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Laktační poradenství Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 41-45. ISSN: 1339-5920.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the quality of health care- evaluating of the quality of care provided through the eyes of outpatients Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2014, vol. neuveden, no. červen, s. 538-543. ISSN: 1310-3946.
MORAVCOVÁ, M. - JEŽEK, S. - MAREŠ, J. - VACHKOVÁ, E. Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice Kontakt, 2014, vol. XVI, no. 2, s. 114-122. ISSN: 1212-4117.
MACKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - ZOUNKOVÁ, B. - JANÁKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, P. Připravenost nemocnic na osoby s disabilitou. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. 73 s. ISBN: 978-80-263-0862-1.
MACKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JANÁKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, P. - ZOUNKOVÁ, B. Připravenost českých nemocnic na pacienty s disabilitou. In Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře. Pardubice: Český svaz vědeckotechnických společností, 2014. s. 35-36 s. ISBN 978-80-02-02561-0.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the Quality of Midwifery Care. In Enterprise and Competitive Environment 2014. Bučovice: Martin Stříž, 2014. s. 235 s. ISBN 978-80-87106-74-7.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking v kvalitě zdravotnické péče. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 402-409 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
MORAVCOVÁ, M. Menopause Rating Scale – metoda hodnocení kvality života u žen menopauze. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 301-307 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
CHRUDIMSKÁ, L. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kvality poskytované péče očima ambulantních pacientů. In 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-773-5.
JANÁKOVÁ, B. - MORAVCOVÁ, M. Specifika perioperační péče u osob s mentální disabilitou. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 61-66 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
KUBÍČKOVÁ, P. - MORAVCOVÁ, M. Specifika perioperační péče u osob se sluchovou disabilitou. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 96-102 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Motivace studentek ke studiu studijního oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví.. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 445-451 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
VACHKOVÁ, E. - JEŽEK, S. - MAREŠ, J. - MORAVCOVÁ, M. The evaluation of the psychometric properties of a specific quality of life questionnaire for physiological pregnancy. Health and Quality of Life Outcomes, 2013, vol. 11, no. 214, s. 1-7. ISSN: 1477-7525.
TALIÁNOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Využívání hodnotících a měřících škál v ošetřovatelství Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2013, vol. 3, no. 1, s. 25-30. ISSN: 1338-6263.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Víme o problémech žen v období menopauzy?. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2013. s. nestránkováno s. ISBN 978-80-7308-417-2.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ „METODIKY SPOLUPRÁCE PORODNÍ ASISTENTKY A PORADCE RANÉ PÉČE V PÉČI O OHROŽENÉ DÍTĚ A JEHO RODINU“ Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, 2012, vol. 1, no. 1, s. 20-27. ISSN: 1804-9095.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Menopause Rating Scale (MRS) - hodnocení kvality života žen po menopauze. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 10-10 s. ISBN 978-80-7308-417-2.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. Hodnotící a měřící škály v ošetřovatelské praxi. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (II. ročník), Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 907-914 s. ISBN 978-80-87035-52-8.
MORAVCOVÁ, M. Menopauza a kvalita života ženy. In Královéhradecké ošetřovatelské dny: sborník přednášek. Hradec Králové: Nucleus HK, 2012. s. 49 - 49 s. ISBN 978-80-905115-1-4.
MORAVCOVÁ, M. Menopauza a kvalita života Profese on-line, 2011, vol. IV, no. 2, s. 6-10. ISSN: 1803-4330.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Nástroje pro hodnocení kvality života žen po menopauze Kontakt, 2011, vol. 11, no. 4, s. 434-442. ISSN: 1212-4117.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Nový studijní obor zdravotně sociální pracovník v novém studijním programu Florence, 2011, vol. VII, no. 4, s. 8-9. ISSN: 1801-464X.
ERBENOVÁ, V. - MORAVCOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví. In Sborník Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 148-150 s. ISBN 978-80-87035-37-5.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. - DONÁT, J. Metody hodnocení kvality života žen po menopauze Hygiena, 2007, vol. 52, no. 3, s. 82-83. ISSN: 1802-6281.
BOČKAYOVÁ, P. - MORAVCOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o rodičku s HELLP syndromem. In Sborník abstrakt II. Pardubických ošetřovatelských dnů. Pardubice: Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií, 2007. s. 63-64 s.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. Ošetřovatelský management bolesti při porodu. In Sekce perinatální medicíny české gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Pardubice: Sekce perinatální medicíny české gyn.-por. společnosti, 2007. s. neuvedeno s.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - PELLANT, A. I. Pardubické ošetřovatelské dny a I. Celostátní studentská vědecká konference bakalářského studijního programu Ošetřovatelství Multidisciplinární péče, 2006, vol. 2, no. 2, s. . ISSN: 1801-0199.
MORAVCOVÁ, M. Kvalita života a klimakterium Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, vol. 2, no. 8, s. 315-316. ISSN: 1801-1349.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - HANOUSEK, L. Péče o matku se zdravotním handicapem Sestra, 2005, vol. 15, no. 10, s. 28. ISSN: 1210-0404.
BERÁNKOVÁ, S. - MORAVCOVÁ, M. Otec dítěte - partner u porodu Sestra, 2005, vol. 15, no. 10, s. 33. ISSN: 1210-0404.
MORAVCOVÁ, M. Kvalita života žen po menopauze Klimakterická medicína, 2005, vol. 10, no. 3, s. 16. ISSN: 1211-4278.
PELLANT, A. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Umíme spojit teorii s praxí? Sestra, 2005, vol. 15, no. 7-8, s. 57. ISSN: 1210-0404.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Preparation of Model Situations for Midwives Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 01.03.2020 28.02.2021
Innovation of courses focusing on psychology, communication, art therapy, education, comprehensive rehabilitation and alternative methods of pain relief Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2020 30.11.2020
Utilization of Supervision in Non-Medical Healthcare Professions Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
The Competent Nurse for the 21st Century: The Analysis and Design of the Optimization of Nursing Education and Professional Practice Program ÉTA Technologická agentura České republiky 01.04.2018 31.03.2021
Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Quality and Safety in Health Care Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The quality of care in health facilities in 2016 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2016-01-01 2016-12-31
Quality of care in hospitals 2015 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Specifics perioperative care for people with selected types of disability Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Quality of care in the hospitals Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Innovation and internationalization Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.2013 30.09.2015
Quality of care in the hospital Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2013 31.12.2014
Healthcare Study Programmes in Innovation Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.2011 31.03.2014
Nursing care of the woman in childbed, alternative methods in obstetrics HEDF - F3 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Příprava a realizace II. Celostátní studentské vědecké konference bakalářských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2007-01-01 2007-11-30

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Ph.D. 2014 Hygiene and Preventive Medicine Charles University in Prague Rating Health-Related Quality of Life after Menopause

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Czech Chamber of Midwives
Now Working group of the Ministry of Health on the issue of training of midwives
Now Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky