Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. | Faculty of Health Studies

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 037 754
725 410 310
marketa.moravcova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1246-9442

Workplace

Faculty of Health Studies
FHS Vice-Dean for Student Affairs and Education (72000)

Proděkan
vice-dean

Faculty of Health Studies
Department of Midwifery and Health and Social Work (70150)

Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Monday: 
10:00 - 12:00
,
Thursday
8:00 - 10:00
Předmět (Rok) Role
FZS/AGOP (2022) G - - -
FZS/AIM1 (2022) G - - -
FZS/AIM2 (2022) G - - -
FZS/AIM3 (2022) G - - -
FZS/AIM4 (2022) G - - -
KOS/P1IPO (2022) G PR CV -
KPZ/K10PP (2022) G - CV -
KPZ/K9OPP (2022) G - CV -
KPZ/P2PA1 (2022) G - - -
KPZ/P3PA1 (2022) G - CV -
KPZ/P3POR (2022) G PR - -
KPZ/P5ONP (2022) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
GLAJCHOVÁ, A. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Job satisfaction of general nurses in standard and intensive care units: "The nurse is a jack-of-all-trades!" Kontakt, 2021, vol. 23, no. 4, s. 289-296. ISSN: 1212-4117.
HOLÁ, J. - ČEGAN, L. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. - FISCHER, J. - VLTAVSKÁ, K. - MAZOUCH, P. Manažer kompetencí. 2021,
HORÁČKOVÁ, K. - GRYMOVÁ, R. - HRSTKA, Z. - MORAVCOVÁ, M. - ŠEVČOVIČOVÁ, A. - PILNÝ, J. - DĚRŇAROVÁ, L. Surgery in the Theresienstadt Jewish ghetto CHIRURGIA : a Journal on Surgery, 2020, vol. 33, no. 3, s. 150-156. ISSN: 0394-9508.
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication competency: The topic of lifelong learning for nurse managers in hospitals Kontakt, 2020, vol. 22, no. 1, s. 33-39. ISSN: 1212-4117.
WELGE, E. - MORAVCOVÁ, M. REGULACE PORODNÍCH ASISTENTEK VE VELKÉ BRITÁNII A V ČESKÉ REPUBLICE Logos Polytechnikos, 2020, vol. 11, no. 1, s. 13-26. ISSN: 1804-3682.
MORAVCOVÁ, M. - WELGE, E. Modelové situace jako metoda ve výuce porodní asistence Praktický lékař, 2020, vol. Suplement., no. 100, s. 33-37. ISSN: 0032-6739.
HORÁČKOVÁ, K. - ŠEVČOVIČOVÁ, A. - HRSTKA, Z. - MORAVCOVÁ, M. - LÁSKOVÁ, M. - DERŇAROVÁ, L. CONSEQUENCES OF HOLOCAUST ON PHYSICAL HEALTH OF SURVIVORS: BIBLIOGRAPHY REVIEW Central European Journal of Public Health, 2020, vol. 28, no. 3, s. 237–244. ISSN: 1210-7778.
BUBENÍKOVÁ, Š. - MORAVCOVÁ, M. - PROCHÁZKA, M. Změny a adaptace v těhotenství. In Porodní asistence. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2020. 8 s. ISBN: 978-80-7345-618-4.
MORAVCOVÁ, M. Porodní poranění. In Porodní asistence. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2020. 11 s. ISBN: 978-80-7345-618-4.
ŠALANSKÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. Coping strategies in midwife care for women with labour pain Kontakt, 2019, vol. 21, no. 3, s. 298 - 305. ISSN: 1212-4117.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kulturních specifik při poskytování ošetřovatelské péče. In Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 61-62 s. ISBN 978-80-7560-209-1.
ŠALANSKÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - BINDER, T. Péče o ženu s porodní bolestí. In Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 58-60 s. ISBN 978-80-7560-209-1.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Specifika ošetřovatelské péče vybraných minoritních skupin v Pardubickém kraji dle modelu kulturních kompetencí Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 197-212. ISSN: 1804-3682.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Medical Documentation in the Care for a Minority Group Member. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives : multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 62-70 s. ISBN 978-80-7560-149-0.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. The Model of Cultural Competences in Czech nursing practice. In The 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht: Maastricht University, 2018. s. 152-152 s.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - NOVÁKOVÁ, D. - MORAVCOVÁ, M. Využití modelu kulturních kompetencí v ošetřovatelské praxi: literární přehled Logos Polytechnikos, 2017, vol. 8, no. 2, s. 210-222. ISSN: 1804-3682.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women Kontakt, 2017, vol. 19, no. 1, s. 12 - 16. ISSN: 1212-4117.
HOLÁ, J. - ŠPAČKOVÁ, I. - MORAVCOVÁ, M. Utilization of ICT in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy : 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2017. s. 217 - 224 s. ISBN 978-3-99062-119-6.
BEINHOFNEROVÁ, D. - MORAVCOVÁ, M. The Symptoms of estrogen deficiency and quality of life. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 4-12 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Adnátní sepse u novorozenců. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 91-97 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
SKOKANOVÁ, K. - MORAVCOVÁ, M. Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 9-9 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉ FORMY NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA U ŽEN PO MENOPAUZE. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 147-154 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. - TALIÁNOVÁ, M. Vliv sterilizačního procesu na kvalitu chirurgického instrumentária. In IX. Mezinárodní sympozium Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 131-138 s. ISBN 978-80-7394-600-5.
URBÁNKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - DOPITOVÁ, D. Jak ovlivňuje menopauza kvalitu života ženy?. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 110 - 118 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
MORAVCOVÁ, M. - DOPITOVÁ, D. - URBÁNKOVÁ, M. Menopause Rating Scale v dosavadních výzkumech. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 103-112 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
PAVLOVÁ, P. - SEDLÁČKOVÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. BENCHMARKING IN THE QUALITY OF MIDWIFERY CARE. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
MORAVCOVÁ, M. Menopause Rating Scale - nástroj hodnocení kvality života. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. s. 85-89 s. ISBN 978-80-89544-76-9.
ZBOŘILOVÁ, M. - GÖBEL, J. - KOŠŤÁL, M. - HANOUSEK, L. - MORAVCOVÁ, M. - HENSEL, G. Neúspěšná laparoskopická detekce retroperitoneální gravidity. In XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2015 : programový sborník. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015. ISBN 978-80-260-8631-4.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. - JEŽEK, S. Menopause Rating Scale – validation Czech version specific instrument for assessing health-related quality of life in postmenopausal women Ošetřovatelství a porodní asistence, 2014, vol. 5, no. 1, s. 36-45. ISSN: 1804-2740.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the quality of health care- evaluating of the quality of care provided through the eyes of outpatients Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2014, vol. neuveden, no. červen, s. 538-543. ISSN: 1310-3946.
MORAVCOVÁ, M. - JEŽEK, S. - MAREŠ, J. - VACHKOVÁ, E. Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice Kontakt, 2014, vol. XVI, no. 2, s. 114-122. ISSN: 1212-4117.
PETRŽÍLKOVÁ, H. - MORAVCOVÁ, M. Laktační poradenství Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 41-45. ISSN: 1339-5920.
MACKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - ZOUNKOVÁ, B. - JANÁKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, P. Připravenost nemocnic na osoby s disabilitou. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. 73 s. ISBN: 978-80-263-0862-1.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking v kvalitě zdravotnické péče. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 402-409 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
MORAVCOVÁ, M. Menopause Rating Scale – metoda hodnocení kvality života u žen menopauze. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 301-307 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
CHRUDIMSKÁ, L. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kvality poskytované péče očima ambulantních pacientů. In 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-773-5.
JANÁKOVÁ, B. - MORAVCOVÁ, M. Specifika perioperační péče u osob s mentální disabilitou. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 61-66 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
KUBÍČKOVÁ, P. - MORAVCOVÁ, M. Specifika perioperační péče u osob se sluchovou disabilitou. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 96-102 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Motivace studentek ke studiu studijního oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví.. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. s. 445-451 s. ISBN 978-80-87035-85-6.
MACKOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JANÁKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, P. - ZOUNKOVÁ, B. Připravenost českých nemocnic na pacienty s disabilitou. In Řízená kvalita ve zdravotní a sociální sféře. Pardubice: Český svaz vědeckotechnických společností, 2014. s. 35-36 s. ISBN 978-80-02-02561-0.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the Quality of Midwifery Care. In Enterprise and Competitive Environment 2014. Bučovice: Martin Stříž, 2014. s. 235 s. ISBN 978-80-87106-74-7.
VACHKOVÁ, E. - JEŽEK, S. - MAREŠ, J. - MORAVCOVÁ, M. The evaluation of the psychometric properties of a specific quality of life questionnaire for physiological pregnancy. Health and Quality of Life Outcomes, 2013, vol. 11, no. 214, s. 1-7. ISSN: 1477-7525.
TALIÁNOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. Využívání hodnotících a měřících škál v ošetřovatelství Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2013, vol. 3, no. 1, s. 25-30. ISSN: 1338-6263.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Víme o problémech žen v období menopauzy?. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2013. s. nestránkováno s. ISBN 978-80-7308-417-2.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. VÝCHODISKA PRO ZPRACOVÁNÍ „METODIKY SPOLUPRÁCE PORODNÍ ASISTENTKY A PORADCE RANÉ PÉČE V PÉČI O OHROŽENÉ DÍTĚ A JEHO RODINU“ Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, 2012, vol. 1, no. 1, s. 20-27. ISSN: 1804-9095.
TALIÁNOVÁ, M. - MORAVCOVÁ, M. - JEDLINSKÁ, M. Hodnotící a měřící škály v ošetřovatelské praxi. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (II. ročník), Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 907-914 s. ISBN 978-80-87035-52-8.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Menopause Rating Scale (MRS) - hodnocení kvality života žen po menopauze. In Konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2012. s. 10-10 s. ISBN 978-80-7308-417-2.
MORAVCOVÁ, M. Menopauza a kvalita života ženy. In Královéhradecké ošetřovatelské dny: sborník přednášek. Hradec Králové: Nucleus HK, 2012. s. 49 - 49 s. ISBN 978-80-905115-1-4.
MORAVCOVÁ, M. Menopauza a kvalita života Profese on-line, 2011, vol. IV, no. 2, s. 6-10. ISSN: 1803-4330.
ŠÁNDOROVÁ, Z. - MORAVCOVÁ, M. Nový studijní obor zdravotně sociální pracovník v novém studijním programu Florence, 2011, vol. VII, no. 4, s. 8-9. ISSN: 1801-464X.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. Nástroje pro hodnocení kvality života žen po menopauze Kontakt, 2011, vol. 11, no. 4, s. 434-442. ISSN: 1212-4117.
ERBENOVÁ, V. - MORAVCOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví. In Sborník Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 148-150 s. ISBN 978-80-87035-37-5.
MORAVCOVÁ, M. - MAREŠ, J. - DONÁT, J. Metody hodnocení kvality života žen po menopauze Hygiena, 2007, vol. 52, no. 3, s. 82-83. ISSN: 1802-6281.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. Ošetřovatelský management bolesti při porodu. In Sekce perinatální medicíny české gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Pardubice: Sekce perinatální medicíny české gyn.-por. společnosti, 2007. s. neuvedeno s.
BOČKAYOVÁ, P. - MORAVCOVÁ, M. Ošetřovatelská péče o rodičku s HELLP syndromem. In Sborník abstrakt II. Pardubických ošetřovatelských dnů. Pardubice: Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií, 2007. s. 63-64 s.
MORAVCOVÁ, M. Kvalita života a klimakterium Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, vol. 2, no. 8, s. 315-316. ISSN: 1801-1349.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - PELLANT, A. I. Pardubické ošetřovatelské dny a I. Celostátní studentská vědecká konference bakalářského studijního programu Ošetřovatelství Multidisciplinární péče, 2006, vol. 2, no. 2, s. . ISSN: 1801-0199.
MORAVCOVÁ, M. - BERÁNKOVÁ, S. - HANOUSEK, L. Péče o matku se zdravotním handicapem Sestra, 2005, vol. 15, no. 10, s. 28. ISSN: 1210-0404.
BERÁNKOVÁ, S. - MORAVCOVÁ, M. Otec dítěte - partner u porodu Sestra, 2005, vol. 15, no. 10, s. 33. ISSN: 1210-0404.
PELLANT, A. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Umíme spojit teorii s praxí? Sestra, 2005, vol. 15, no. 7-8, s. 57. ISSN: 1210-0404.
MORAVCOVÁ, M. Kvalita života žen po menopauze Klimakterická medicína, 2005, vol. 10, no. 3, s. 16. ISSN: 1211-4278.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Model situations in the system of qualification and lifelong learning in midwifery Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.22 28.02.23
Implementation of the Competency Manager application for other non-medical professions Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.22 29.02.24
Model Situations as a Teaching Method and the Implementation into Midwife Education Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.21 28.02.22
Preparation of Model Situations for Midwives Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.20 28.02.21
Utilization of Supervision in Non-Medical Healthcare Professions Student Grant Competition 01.01.20 31.12.20
Innovation of courses focusing on psychology, communication, art therapy, education, comprehensive rehabilitation and alternative methods of pain relief Internal development competition 01.01.20 30.11.20
The Competent Nurse for the 21st Century: The Analysis and Design of the Optimization of Nursing Education and Professional Practice Program ÉTA 01.04.18 31.03.21
Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
Quality and Safety in Health Care Student Grant Competition 01.01.17 31.12.17
The quality of care in health facilities in 2016 Student Grant Competition 01.01.16 31.12.16
Quality of care in hospitals 2015 Student Grant Competition 01.01.15 31.12.15
Specifics perioperative care for people with selected types of disability Student Grant Competition 01.01.14 31.12.14
Quality of care in the hospitals Student Grant Competition 01.01.14 31.12.14
Innovation and internationalization Operational Programme Education for Competitiveness 01.07.13 30.09.15
Quality of care in the hospital Student Grant Competition 01.01.13 31.12.14
Healthcare Study Programmes in Innovation Operational Programme Education for Competitiveness 01.04.11 31.03.14
Nursing care of the woman in childbed, alternative methods in obstetrics HEDF - F3 a) 01.01.10 31.12.10
Priority No. 1 01.01.07 30.11.07

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Ph.D. 2014 Hygiene and Preventive Medicine Charles University in Prague Rating Health-Related Quality of Life after Menopause

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
2015 - dosud Czech Chamber of Midwives
2014 - dosud Working group of the Ministry of Health on the issue of training of midwives
2019 - dosud Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky
2022 - dosud Komise pro porodnictví MZ ČR
2016 - dosud hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ČR