Mgr. et Mgr. Michal Kopecký | Faculty of Health Studies

Mgr. et Mgr. Michal Kopecký

Contacts

+420
466 037 724
+420702174044
michal.kopecky@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9217-6139

Workplace

Faculty of Health Studies
Department of Nursing (70140)

Vedoucí
head
Asistent
senior lecturer
Copy link to clipboard
Consultations:
Monday: 
9:00 - 11:00
,
Tuesday
9:00 - 11:00 ,
Thursday
9:00 - 11:00
Předmět (Rok) Role
KKO/K10DP (2022) G - - -
KKO/K6BPR (2022) G - - -
KKO/P5OPY (2022) - - CV -
KKO/P5PSA (2022) - - CV -
KKO/P6BPP (2022) G - - -
KKO/P6BPR (2022) G - - -
KOS/K1PSY (2022) G - - -
KOS/K3PSY (2022) - PR CV -
KOS/P2PPY (2022) - PR - -
KOS/P2PSK (2022) - PR - -
KOS/P2PSP (2022) - PR - -
KOS/P2PSY (2022) - PR - -
KOS/P3PPY (2022) - PR CV -
KOS/P3PSK (2022) - PR - -
KOS/P3PSP (2022) - PR - -
KOS/P3PSY (2022) - PR - -
KOS/P6PTT (2022) G - - -
KOS/P6ZPT (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
VÁCLAVÍKOVÁ, K. - MARKOVÁ, I. - KOPECKÝ, M. - OCHTINSKÁ, H. - JEŘÁBKOVÁ, V. Hand hygienic disinfection of nurse - knowledge and its practical use Pielegniarstwo XXI Wieku, 2021, vol. 20, no. 1, s. 10-14. ISSN: 1730-1912.
VÁCLAVÍKOVÁ, K. - KOPECKÝ, M. - MARKOVÁ, I. - BROŽKOVÁ, M. Komunikačně náročné situace v přednemocniční péči. In Sborník abstraktů. Ústí nad Labem: BOS, s.r.o., 2021. ISBN 978-80-88347-03-3.
KOPECKÝ, M. - HOLEKOVÁ, J. - VIKTOROVÁ, L. - KŘEMĚNKOVÁ, L. - PLEVOVÁ, I. Prožívání stresu při modelových situacích využívaných ve výuce nelékařských zdravotnických pracovníků. In Nové trendy v ošetrovateľstve VII. : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava: Trnavská univerzita, 2021. s. 48-49 s. ISBN 978-80-568-0443-8.
ČERVENKOVÁ, Z. - KOPECKÝ, M. - HOLEKOVÁ, J. Zahájení hodnocení akutní pooperační bolesti na dospávací jednotce Logos Polytechnikos, 2020, vol. 1, no. 11, s. 113–123. ISSN: 1804-3682.
ČERVENKOVÁ, Z. - KOPECKÝ, M. Model Idy Jean Orlandové a jeho využití v praxi Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2020, vol. 2, no. duben, s. 38–40. ISSN: 1339-5920.
KOPECKÝ, M. - POSPÍCHAL, J. - ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Coping studentů oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 22-26. ISSN: 0032-6739.
VÁCLAVÍKOVÁ, K. - KOPECKÝ, M. Copingové strategie u všeobecných sester. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-8187-060-6.
KOPECKÝ, M. - ČERVENKOVÁ, Z. Výskyt stresu a úzkosti u pacientů s kardioverter-defibrilátorem (ICD). In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 52-54 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - KOPECKÝ, M. Kvalitní a bezpečný magement bolesti – východiska do praxe. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 20-22 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
KOPECKÝ, M. Úzkost a stres u lidí s implantovaným kardioverter-defibrilátorem (ICD). In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 40 - 40 s. ISBN 978-80-906205-2-0.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Psychological characteristics of FHS UPCE students Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.22 28.02.27
Nurses and their perception of their own health - the influence of hardiness level on nurses' health Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.22 29.02.24
Skill Lab Internal Development Fund 2021 15.03.21 30.11.21
The Ethical, Psychological and Spiritual Aspects of Helping Professions during the Covid-19 Pandemic Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.21 28.02.23
Determinants Impacting the Students´ Stress Levels Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.20 28.02.23

Research Focus

List of Employments

Period Work type Employer
2011 - 2015 Učitel odborných předmětů SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec
2015 - 2016 Vrchní referent PČR
Now Asistent FZS Univerzita Pardubice