PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. | Faculty of Health Studies

PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 037 523
katerina.horackova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3256-2011

Workplace

Faculty of Health Studies
Department of Nursing (70140)

Vedoucí
head
Asistent
senior lecturer
Copy link to clipboard
Consultations:
Monday: 
8:00 - 11:00
,
Tuesday
8:00 - 11:00
Předmět (Rok) Role
KKO/K10DP (2020) G - - -
KKO/K5OPO (2020) - PR CV -
KKO/K6BPR (2020) G - - -
KKO/P5OPO (2020) - PR CV -
KKO/P6BPR (2020) G - - -
KOS/K10OP (2020) G - - -
KOS/K7LBO (2020) - PR - -
KOS/K8PAL (2020) G - - -
KOS/K9KOS (2020) - - CV -
KOS/K9PTN (2020) G - - -
KOS/P10OI (2020) G - - -
KOS/P10OP (2020) G - - -
KOS/P10PX (2020) G - - -
KOS/P8ODP (2020) G - - -
KOS/P8OPI (2020) G - - -
KOS/P9KOS (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HORÁČKOVÁ, K. - ŠEVČOVIČOVÁ, A. - HRSTKA, Z. - WICHSOVÁ, J. - ZAVIŠ, M. PEDIATRICS IN THERESIENSTADT GHETTO Central European Journal of Public Health, 2020, vol. 28, no. 2, s. 155–160. ISSN: 1210-7778.
HORÁČKOVÁ, K. - GRYMOVÁ, R. - HRSTKA, Z. - MORAVCOVÁ, M. - ŠEVČOVIČOVÁ, A. - PILNÝ, J. - DĚRŇAROVÁ, L. Surgery in the Theresienstadt Jewish ghetto CHIRURGIA : a Journal on Surgery, 2020, vol. 33, no. 3, s. 150-156. ISSN: 0394-9508.
HÁJEK, P. - PILNÝ, J. - VODOVÁ, H. - HORÁČKOVÁ, K. - KACHLÍK, D. Peroneal Nerve Palsy Management by Tibialis Posterior Muscle Transposition – Anatomical and Clinical Study Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2019, vol. 86, no. 6, s. 419-422. ISSN: 0001-5415.
PILNÝ, J. - SLODIČKA, R. - HÁJEK, P. - HORÁČKOVÁ, K. Selektive Carpusdenervation als Behandlungsmöglichkeit einer Handgelenksarthrose bei Madelung-Deformität Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie, 2019, vol. 157, no. 5, s. 1-4. ISSN: 1864-6697.
HORÁČKOVÁ, K. THEORETICAL READINESS OF STUDENTS OF NON-MEDICAL HEALTH CARE PROFESSIONS IN THE CARE FOR A MUSLIM WOMAN IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS. In Islamic bioethics and reproduction : the text and the practice. 1. vyd. Orjol: Oryol State Institute of Economy and Trade, 2019. 31 s. ISBN: 978-5-98498-295-5.
MARKOVÁ, I. - VÁCLAVÍKOVÁ, K. - HORÁČKOVÁ, K. - OCHTINSKÁ, H. Pohled studentů a motivace při výběru nelékařských oborů. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Matině, 2019. ISBN 978-80-8187-060-6.
PILNÝ, J. - BÁČA, V. - KOHOUTEK, L. - VODOVÁ, H. - HORÁČKOVÁ, K. - SUKOP, A. Perilunátní poškození zápěstí Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2018, vol. 83, no. 5, s. 332-335. ISSN: 0001-5415.
HORÁČKOVÁ, K. - ŠKAROUPKOVÁ, L. - HISEMOVÁ KALČÍKOVÁ, M. Precautionary measures of ventilator-associated pneumonia. In Proceedings of ICCESEN 2018. Antalye: ICCESEN, 2018. s. 99-102 s. ISBN 978-605-68728-0-8.
WICHSOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, K. - LIDÁKOVÁ, B. Hygiene and Epidemiology Nursing - Student Grant Competition. In Proceedings of ICCESEN 2018. Antalye: ICCESEN, 2018. ISBN 978-605-68728-0-8.
HORÁČKOVÁ, K. - HRSTKA, Z. - GRULICH, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. INFEKČNÍ CHOROBY A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V PODMÍNKÁCH ŽIDOVSKÉHO GHETTA TEREZÍN Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2017, vol. 66, no. 1, s. 8-14. ISSN: 1210-7913.
ŠKAROUPKOVÁ, L. - HORÁČKOVÁ, K. - CHRUDIMSKÁ, L. Zvláštní péče o dutinu ústní v intenzivní a resuscitační péči jako prevence ventilátorové pneumonie. In Teória a prax dentálnej starostlivosti a ošetrovatel´stva v zubnom lekárstve. Rožňava: VŠZaSP sv. Alžběty, 2017. s. 60-68 s. ISBN 978-80-8132-171-9.
CHRUDIMSKÁ, L. - ŠKAROUPKOVÁ, L. - MATĚNOVÁ, M. - HORÁČKOVÁ, K. Postoje ošetřovatelského personálu k péči o orální zdraví pacientů. In Teória a prax dentálnej starostlivosti a ošetrovatel´stva v zubnom lekárstve. Rožňava: VŠZaSP sv. Alžběty, 2017. s. 4 - 13 s. ISBN 978-80-8132-171-9.
TEPLÁ, S. - HORÁČKOVÁ, K. Komunikace sestry s pacientem v paliativní péči. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 7-7 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
HORÁČKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Život se vzpomínkou na holokaust. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. 63 s. ISBN: 978-80-7395-996-8.
HOLUBOVÁ, M. - HOLMANOVÁ, S. - PILNÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - TALIÁNOVÁ, M. Kvalita života pacientů před a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu Ortopedie, 2015, vol. 9, no. 1, s. 21-24. ISSN: 1802-1727.
ČERMÁKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Hygienická a epidemiologická péče v ghettu Terezín Vakcinologie, 2015, vol. 9, no. 3, s. 144-148. ISSN: 1802-3150.
ČERMÁKOVÁ, K. - KRČILOVÁ, M. - PILNÝ, J. Dopady holokaustu na zdraví přeživších Praktický lékař, 2015, vol. 95, no. 1, s. 16-19. ISSN: 0032-6739.
ČERMÁKOVÁ, K. - DUKOVÁ, I. VLIV HOLOCAUSTU NA SPIRITUALITU PŘEŽIVŠÍCH Testimonia theologica, 2015, vol. 9, no. 1, s. 58-71. ISSN: 1337-6411.
ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. Péče o děti v ghettu Terezín. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 13-20 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
DUKOVÁ, I. - ČERMÁKOVÁ, K. SPECIFIKA OŠETŘOVÁNÍ ŽIDOVSKÝCH KLIENTŮ V KONTEXTU HISTORICKÉHO VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. In Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru III: imigrace – bezpečnostní a zdravotní rizika. Praha: Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., 2015. s. 28-35 s. ISBN 978-80-87727-11-9.
ČERMÁKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Ošetřovatelská péče v ghettu Terezín Ortopedie, 2014, vol. 4, no. 4, s. 202-204. ISSN: 1802-1727.
PILNÝ, J. - ŠVARC, A. - ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Poranění flexorové ploténky proximálního interphalangeálního kloubu kloubu prstu ruky Ortopedie, 2014, vol. 1, no. 4, s. 185-188. ISSN: 1802-1727.
PILNÝ, J. - ŠTĚDRÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - HLAVÁČKOVÁ, E. - TALIÁNOVÁ, M. Diferenciální diagnostika bolesti zápěstí z pohledu ortopeda Neurologie pro praxi, 2014, vol. I, no. 5, s. 253-256. ISSN: 1213-1814.
ČERMÁKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Specifika terezínského zdravotnictví a ošetřovatelství. In Bílá místa ve výzkumu holokaustu. 1. vyd. Praha: Spolek akademiků Židů, 2014. 19 s. ISBN: 978-80-260-7335-2.
ČERMÁKOVÁ, K. - PILNÝ, J. Ošetřovatelská péče o pacienty s prožitkem holokaustu. In Bílá místa ve výzkumu holokaustu. 1. vyd. Praha: Spolek akademiků Židů, 2014. 17 s. ISBN: 978-80-260-7335-2.
VYDRŽELOVÁ, E. - ČERMÁKOVÁ, K. Vliv 2. světové války na kvalitu života. In Aspekty práce pomáhajících profesí 2014. Praha: Manus, 2014. s. 201-202 s. ISBN 978-80-86571-24-9.
HOLUBOVÁ, M. - PILNÝ, J. - TALIÁNOVÁ, M. - ČERMÁKOVÁ, K. Hodnocení bolesti před a po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu Ortopedie, 2013, vol. 7, no. 4, s. 132 - 135. ISSN: 1802-1727.
ČERMÁKOVÁ, K. - KRČILOVÁ, M. Zásady poskytování péče o pacienty s prožitkem holokaustu.. In Aspekty práce pomáhajících profesí - AWHP 2013. Praha: Manus, 2013. s. 57-61 s. ISBN 978-80-86571-18-8.
EGERMAJEROVÁ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. Postoje a znalosti sester o antisemitismu.. In Aspekty práce pomáhajících profesí - AWHP 2013. Praha: Manus, 2013. s. 105-111 s. ISBN 978-80-86571-18-8.
KRČILOVÁ, M. - ČERMÁKOVÁ, K. Postoj přeživších holokaustu ke zdraví.. In Aspekty práce pomáhajících profesí - AWHP 2013. Praha: Manus, 2013. s. 226-231 s. ISBN 978-80-86571-18-8.
ČERMÁKOVÁ, K. - BLANAŘ, V. - HOLUBOVÁ, M. Posttraumatická stresová porucha u obětí holokastu. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2013. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 52-56 s. ISBN 978-80-87035-72-6.
HOLUBOVÁ, M. - PILNÝ, J. - ČERMÁKOVÁ, K. - MALÍŠKOVÁ, L. Bolesti spojené s totální endoprotézou kolenního kloubu. In Podiel zdravotníckých pracovníkov na zdraví obyvatelstva, zborník príspevkov z 5. mezinarodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. s. 150-157 s. ISBN 978-80-89352-84-5.
ČERMÁKOVÁ, K. - SPRATEKOVÁ, L. - HOLUBOVÁ, M. Multikulturní aspekty v péči o umírající. In Podiel zdravotníckých pracovníkov na zdraví obyvatelstva, zborník príspevkov z 5. mezinarodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2012. s. 91-96 s. ISBN 978-80-89352-84-5.
ČERMÁKOVÁ, K. Úloha sestry v péči o oběti Holocaustu. In Aspekty práce pomáhajících profesí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 50 - 57 s. ISBN 978-80-86571-15-7.
ČERMÁKOVÁ, K. - HOLUBOVÁ, M. - VALENTOVÁ, E. Úloha vysokoškolsky vzdělaných nelékařských pracovníků na onkologickém pracovišti. In Jihlavské zdravotnické dny 2012 (II. ročník), Ošetřovatelská péče a porodní asistence v praxi. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 119 - 123 s. ISBN 978-80-87035-52-8.
VOZÁB GABRIELOVÁ, A. - ČERMÁKOVÁ, K. Týrání seniorů z pohledu sociálního patologa a všeobecné sestry Diagnóza v ošetřovatelství, 2011, vol. VII, no. 1, s. 29-30. ISSN: 1801-1349.
VALENTOVÁ, E. - ČERMÁKOVÁ, K. Etické principy ošetřovatelstké péče u onkologických pacientů. In Etické aspekty práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 1. vyd. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o., 2011. 3 s. ISBN: 978-80-87386-13-2.
ČERMÁKOVÁ, K. Specifika v přístupu a péči o umírající židovské pacienty. In Aspekty veřejného zdravotnictva a ošetrovateľstva v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2011. 4 s. ISBN: 978-80-89088-95-9.
ČERMÁKOVÁ, K. Etika onkologické sestry. In Aspekty veřejného zdravotnictva a ošetrovateľstva v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav potravinársky, 2011. 5 s. ISBN: 978-80-89088-95-9.
ČERMÁKOVÁ, K. Specifika v přístupu a péči o umírající pacienty jiného etnika a náboženství. In Sborník Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 85-94 s. ISBN 978-80-87035-37-5.
ČERMÁKOVÁ, K. Analýza kompletní péče o umírající. In Aspekty práce pomáhajících profesí. Praha: Manus, 2011. s. 53-56 s. ISBN 978-80-86571-12-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Safe Nursing Care Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
Hygiene and Epidemiology in nursing practice - part of the management of quality of care Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2017-01-01 2017-12-31
History of Nursing Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
The establishment of specialized laboratories for practical training of skills and competencies in communication, psycho-social and educational-therapeutic methods and techniques. HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2013 31.12.2013
Past and present of nursing Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2013 31.12.2013
Healthcare Study Programmes in Innovation Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.2011 31.03.2014

Research Focus

List of Employments

Period Work type Employer
2000 - 2002 Sestra specialistka Fakultní nemocnice Hradec Králové
2002 - 2009 Odborná učitelka střední zdravotnická škola Pardubice
2008 - 2010 Sestra specialistka Komplexní onkologické centrum Pardubice
Now akademický pracovník University of Pardubice, Faculty of Health Scientest

Study and Work Abroad

Year Institution Place Length (months)
2011 Turku University of Applied Sciences Finland 0
2014 Maastricht university hospital Maastricht 0
2011 Gjovik University College Norway 0
2014 Faculty of health sciences, Ankara university Ankara, Turkey 0
2015 CESPU (Advanced Polytechnic and University Cooperative), Gandra Porto, Portugal 0

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Česká asociace sester, Onkologická sekce