doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. | Faculty of Health Studies

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 037 737
jana.hola@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2671-0855

Workplace

Faculty of Health Studies
Faculty of Health Studies (70)

Děkan
dean

Faculty of Health Studies
Radiology unit (70166)

Docent
associate professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Friday: 
8 až 10
Předmět (Rok) Role
FZS/ARHP (2020) G - - -
KKO/K4ZVY (2020) G - - -
KKO/K5MAE (2020) G PR CV -
KKO/K6MAE (2020) G - - -
KKO/K7MEZ (2020) G PR CV -
KKO/K8ZDA (2020) G - - -
KKO/K8ZDS (2020) G - - -
KKO/K8ZST (2020) G - - -
KKO/P2INF (2020) G - - -
KKO/P2ZIT (2020) G - - -
KKO/P3MEV (2020) G - - -
KKO/P3MVV (2020) G - - -
KKO/P4MTV (2020) G - - -
KKO/P4ZVS (2020) G - - -
KKO/P4ZVY (2020) G - - -
KKO/P5MAE (2020) G - - -
KKO/P5MAG (2020) G - - -
KKO/P5MAN (2020) G - - -
KKO/P5MEK (2020) G - - -
KKO/P6MAE (2020) G - - -
KKO/P6MEK (2020) G - - -
KKO/P7MEZ (2020) G - - -
KKO/P7ZIN (2020) G - - -
KKO/P9ZDS (2020) G - - -
KKO/V7ZIN (2020) G - - -
KKO/V8ZDS (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication competency: The topic of lifelong learning for nurse managers in hospitals Kontakt, 2020, vol. 22, no. 1, s. 33-39. ISSN: 1212-4117.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - ŠKAROUPKOVÁ, L. Compliance with the principles of the perioperative safety process in the context of the work of perioperative nurses Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2019, vol. 10, no. 4, s. 1125-1133. ISSN: 2336-3517.
LOUDOVÁ, J. - HOLÁ, J. - KARVAY, V. - VODIČKA, J. První zkušenosti s vyšetřením závrativých stavů video Head Impulse Testem Otorinolaryngologie a foniatrie, 2019, vol. 68, no. 4, s. 188-193. ISSN: 1210-7867.
HOLÁ, J. - ČEGAN, L. Information System Architecture for Competency Model. In IDIMT-2019 Innovation and Transformation in a Digital World. Linz: Trauner Verlag, 2019. s. 369-376 s. ISBN 978-3-99062-590-3.
ŠPAČKOVÁ, I. - HOLÁ, J. Employees´ Satisfaction with Education and Professional Development in a Selected Acute Care Hospital. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives : multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 71-80 s. ISBN 978-80-7560-149-0.
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. - HLAVÁČKOVÁ, E. Communication Competencies of Hospital Line Management. In IDIMT-2018 Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Linz: Trauner Verlag, 2018. s. 463-471 s. ISBN 978-3-99062-339-8.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women Kontakt, 2017, vol. 19, no. 1, s. 12 - 16. ISSN: 1212-4117.
HOLÁ, J. Interní komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 159 s. ISBN: 978-80-7560-099-8.
HOLÁ, J. - ŠPAČKOVÁ, I. - ZÁHOROVÁ, V. Increasing Employee Engagement by Assessment of Their Satisfaction. In Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th International Conference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. s. 188-195 s. ISBN 978-80-7494-349-2.
ŠPAČKOVÁ, I. - HOLÁ, J. Factors influencing satisfaction of non-medical healthcare personnel. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 94-101 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
HOLÁ, J. - ŠPAČKOVÁ, I. - MORAVCOVÁ, M. Utilization of ICT in Hospital Human Resources Management. In IDIMT-2017 Digitalization in Management, Society and Economy : 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2017. s. 217 - 224 s. ISBN 978-3-99062-119-6.
KSANDROVÁ, K. - HOLÁ, J. Sociální klima na pracovišti a jeho vliv na hodnocení kvality péče očima pacientů. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 14-14 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - ŠILLER, J. Historické mezníky ošetřovatelské perioperační péče od poloviny 20. století po současnost: literární přehled Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2016, vol. 6, no. prosinec, s. 49-53. ISSN: 1339-5920.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. Studie návrhu, ověření a evaluace nástroje ošetřovatelského auditu v perioperační péči Profese on-line, 2016, vol. 9/1, no. duben 2016, s. 23-30. ISSN: 1803-4330.
ŠPAČKOVÁ, I. - HOLÁ, J. EVIDENCE-BASED PRACTICE AS A PART OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN NURSING. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: Trauner Verlag, 2016. s. 221-228 s. ISBN 978-3-99033-869-8.
HOLÁ, J. - ČAPEK, J. - PAVLOVÁ, P. ICT Support of the Quality Management in Hospitals. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: Trauner Verlag, 2016. s. 213-220 s. ISBN 978-3-99033-869-8.
MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉ FORMY NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA U ŽEN PO MENOPAUZE. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 147-154 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
POKORNÁ, B. - HOLÁ, J. Hodnocení kvality spokojeností pacientů. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 78-85 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. CYBERSECURITY WITHIN CYBERSPACE. In IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences. Linz: Trauner Verlag, 2016. s. 325 - 332 s. ISBN 978-3-99033-869-8.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - ŠILLER, J. HISTORICKÉ MEZNÍKY OŠETŘOVATELSKÉ PERIOPERAČNÍ PÉČE OD POLOVINY 20. STOLETÍ PO SOUČASNOST: SYSTEMATICKÝ PŘEHLED. In Ošetrovateľstvo a porodná asistencia v procese zmien. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava, 2016. s. 45-47 s. ISBN 978-80-89542-62-8.
CHRUDIMSKÁ, L. - HOLÁ, J. - PAVLOVÁ, P. Quality management in hospital – Evaluation of quality care by patient’s satisfaction Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2015, vol. XXIII, no. 1, s. 53-62. ISSN: 1310-3946.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. Negative Impact of ICT on the Economy and Society. In IDIMT-2015 Information Technology and Society Interaction and Interdependence. Linz: Trauner Verlag, 2015. s. 89-96 s. ISBN 978-3-99033-395-2.
HOLÁ, J. - ČAPEK, J. Evaluation of the Relevance and Effectiveness of Internal Communication Elements. In Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economics Forum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. s. 261-271 s. ISBN 978-80-7494-225-9.
PAVLOVÁ, P. - SEDLÁČKOVÁ, E. - MORAVCOVÁ, M. - HOLÁ, J. BENCHMARKING IN THE QUALITY OF MIDWIFERY CARE. In International Conference Hradec Economic Days 2015: Peer - Reviewed Conference Proceedings. Vol. 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7435-550-9.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. Hodnocení ošetřovatelské perioperační péče během gynekologické operativy. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 105 - 115 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
ŠOUKALOVÁ, K. - HOLÁ, J. - NEMŠOVSKÁ, M. Ageistické postoje a stereotypy u studentů středních zdravotnických škol Profese on-line, 2014, vol. 7, no. 2, s. 12-16. ISSN: 1803-4330.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the quality of health care- evaluating of the quality of care provided through the eyes of outpatients Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2014, vol. neuveden, no. červen, s. 538-543. ISSN: 1310-3946.
HOLÁ, J. - PIKHART, M. THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY E+M Ekonomie a Management, 2014, vol. 17, no. 2, s. 161-169. ISSN: 1212-3609.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking v kvalitě zdravotnické péče. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 402-409 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
CHRUDIMSKÁ, L. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Hodnocení kvality poskytované péče očima ambulantních pacientů. In 1. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-773-5.
HOLÁ, J. - ČAPEK, J. Internal Communication as a Neglected Part of ICT Management. In IDIMT-2014 Networking Societies-Cooperation and Conflict 22nd Interdisciplinary Infoprmation Management Talks. Linz: Trauner Verlag, 2014. s. 249 - 258 s. ISBN 978-3-99033-340-2.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, M. Benchmarking in the Quality of Midwifery Care. In Enterprise and Competitive Environment 2014. Bučovice: Martin Stříž, 2014. s. 235 s. ISBN 978-80-87106-74-7.
PAVLOVÁ, P. - HOLÁ, J. Perioperační ošetřovatelská péče z pohledu managementu operačních sálů. In Ošetrovateľstvo bez hraníc IV.. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2014. s. 216-219 s. ISBN 978-80-89542-45-1.
HOLÁ, J. - KOBLÍŽKOVÁ, A. - LUKEŠOVÁ, M. Technology transfer and insufficient students´ language competences barrier Sociálno-ekonomická revue, 2013, vol. 04-2013, no. 4, s. 86-93. ISSN: 1336-3727.
HOLÁ, J. The importance of internal communication in company management - Case study Scientific Announcements of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2013, vol. 1, no. 1, s. 51-64. ISSN: 1310-3946.
HOLÁ, J. - PAVLOVÁ, P. Řízení kvality v perioperační péči Ošetřovatelství a porodní asistence, 2013, vol. 4, no. 4/2013, s. 693-699. ISSN: 1804-2740.
HOLÁ, J. - MORAVCOVÁ, H. Internal communication of the hospital Sociálno-ekonomická revue, 2013, vol. 04-2013, no. 04, s. 57-64. ISSN: 1336-3727.
HOLÁ, J. - PIKHART, M. Internal communication management : methods and processes. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 139 s. ISBN: 978-80-7435-340-6.
HOLÁ, J. Význam interní komunikace a její stav v českých firmách. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí. Praha: Oeconomica, 2013. s. 151-157 s. ISBN 978-80-245-1959-3.
VAVROUŠKOVÁ, M. - HOLÁ, J. Metody hodnocení manažerských kompetencí Sestra, 2012, vol. 22, no. 9, s. 31-32. ISSN: 1210-0404.
HOLÁ, J. Internal Communication in the small and medium sized enterprises E+M Ekonomie a Management, 2012, vol. 15, no. 3, s. 32-45. ISSN: 1212-3609.
HOLÁ, J. Interní komunikace ve zdravotnickém zařízení Profese on-line, 2012, vol. V/1, no. neuveden, s. 5-10. ISSN: 1803-4330.
MORAVCOVÁ, H. - VOJTOVÁ, A. - HOLÁ, J. Komunikace zdravotnického zařízení. In Inovácie v ošetrovateľstve. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2012. s. 61-69 s. ISBN 978-80-89542-28-4.
HOLÁ, J. Internal Communication Essential: Preconditions for Effective Communication. In Trends in economics and management for the 21st century. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 36-38 s. ISBN 978-80-214-4581-9.
VAVROUŠKOVÁ, M. - HOLÁ, J. Hodnocení manažerských kompetencí staničních a vrchních sester. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 102-104 s. ISBN 978-80-7248-806-3.
HOLÁ, J. Jak zlepšit interní komunikaci. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 317 s. ISBN: 978-80-251-2636-3.
HOLÁ, J. Internal Communication and Its Importance for Company. In People and Sustainable Organization. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2011. 21 s. ISBN: 978-3-631-62113-4.
HOLÁ, J. The Communication -Way to achieve Goals. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 195-202 s. ISBN 978-80-7372-755-0.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. Communication and Human Resources Management Within Virtual Organization. In IDIMT-2011, Interdisciplinary in Complex Systems, 19th Interdisciplinary Information Management Talks, Proceedings. Linz: Trauner Verlag, 2011. s. 35-42 s. ISBN 978-3-85499-873-0.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. Communication and Human Resources Management Within Virtual Organization. In IDIMT-2011, Interdisciplinary in Complex Systems, 19th Interdisciplinary Information Management Talks, Proceedings. Linz: Trauner Verlag, 2011. s. 35-42 s. ISBN 978-3-85499-873-0.
ČAPEK, J. - HOLÁ, J. Virtual Enterprise Management - Some Remarks. In Proceedings of the 18th Interdisciplinary Talks. Linz: Trauner Verlag, 2010. s. 107-114 s. ISBN 978-3-85499-760-3.
HOLÁ, J. Řízení výkonu Moderní řízení, 2009, vol. 2009, no. XLIV, s. 16-18. ISSN: 0026-8720.
HOLÁ, J. Co je interní komunikace a její vliv na fungování firmy Controller News, 2009, vol. 15, no. 2, s. 16-18. ISSN: 1214-5149.
HOLÁ, J. - MORAVČÍKOVÁ, M. Význam a využitie informačných systémov v zdravotníctve Zdravotníctvo a sociálna práca, 2009, vol. 4, no. 3-4, s. 23-26. ISSN: 1336-9326.
HOLÁ, J. Interní marketing v praxi Controller News, 2009, vol. 15, no. 3, s. 15-17. ISSN: 1214-5149.
IKEDA, M. - MAKITA, H. - NISHIKAWA, T. - YAMASHITA, Y. - ČAPEK, J. - HOLÁ, J. - ŠIMONOVÁ, S. Originální titul je v japonštině. NAIS Journal, 2009, vol. 4, no. 4, s. 38-42. ISSN: 1882-9392.
HOLÁ, J. - ČAPEK, J. - ŠIMONOVÁ, S. The Decicion Making Process for the Selection of IT Studies at the University. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. 207 s. ISBN: 978-80-248-2031-6.
HOLÁ, J. The importance of internal marketing communication to build a stable business. In Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. s. 118-125 s. ISBN 978-80-7372-523-5.
HOLÁ, J. Komunikační strategie, výchozí bod komunikace. In Sborník příspěvků z odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec: Výzkumný ústav textilních strojů, 2009. s. 18-21 s. ISBN 978-80-87184-07-3.
HOLÁ, J. Matice typických konfliktů procesu implementace podnikových informačních systémů. In Liberecké informatické fórum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 28-35 s. ISBN 978-80-7372-408-5.
HOLÁ, J. Interní Public Relations Reseller magazine IT, 2007, vol. 5, no. 12, s. 100-101. ISSN: 1214-3146.
HOLÁ, J. Interní školení a workshopy v praxi Reseller magazine IT, 2007, vol. 5, no. 11, s. 92-93. ISSN: 1214-3146.
HOLÁ, J. Základem spolupráce je komunikace Reseller magazine IT, 2007, no. 10, s. 85-89. ISSN: 1214-3146.
HOLÁ, J. Význam interního školení v rámci řízení firmy. In sborník konference Liberecké ekonomické fórum. In Liberecké ekonomické fórum 2007 - sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. N s. ISBN 978-80-7372-244-9.
HOLÁ, J. - HLOUŠKOVÁ, J. Defining a New Internet Communication Strategy at the University of Pardubice. In Virtual University Preceedings. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 78-82 s. ISBN 978-80-89316-09-0.
HOLÁ, J. - HUDEC, T. Principy a pravidla při nastavení ochrany počítačové sítě před vnitřními uživateli. In Internet a bezpečnost organizací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. N s. ISBN 978-80-7318-548-0.
HOLÁ, J. The Importance of Internal Company Communication. In Scientific journal Economics and management. Siauliu: University of Siauliu, 2007. s. 107-111 s.
HOLÁ, J. - SLÁNSKÝ, L. Výuka nástrojů e-commerce ve virtuálním prostředí. In Infotech 2007: Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 1 s. ISBN 978-80-7220-301-7.
HOLÁ, J. Interní komunikace ve firmě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 176 s. ISBN: 80-251-1250-0.
HOLÁ, J. - SLÁNSKÝ, L. Příklad využití open source produktu ? php Easy Survey Package. In Sborník konference Internet a konkurenceschopnost podniku. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. n s. ISBN 80-7318-393-5.
ČEGAN, L. - HOLÁ, J. Virtual Laboratory for the Support of Teaching Subjects of Electrical Engineering and Informatics. In Sborník konference Virtual University. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2006. s. 239-241 s. ISBN 80-227-2542-0.
HOLÁ, J. Rozumíme si? Komunikace zdola nahoru a naopak. INSIDE, 2005, no. 10, s. 8-12. ISSN: 1214-1305.
HOLÁ, J. Intranet ve firemní komunikaci. In Sborník mezinárodního sympózia České podnikatelství v evropském prostoru. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta hospodářská, 2005. s. N s. ISBN 80-7083-925-2.
HOLÁ, J. Internet in company communication process. In Sborník doktorské konference IMEA. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta hospodářská, 2005. s. N s. ISBN 80-7083-929-5.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Safe Nursing Care Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The Competent Nurse for the 21st Century: The Analysis and Design of the Optimization of Nursing Education and Professional Practice Program ÉTA Technologická agentura České republiky 2018-04-01 2021-03-31
Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Doctoral program in Nursing Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-04-01 2022-09-30
Quality and Safety in Health Care Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The quality of care in health facilities in 2016 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Quality of care in hospitals 2015 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2015-01-01 2015-12-31
Quality of care in the hospitals Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Innovation and internationalization Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.2013 30.09.2015
Quality of care in the hospital Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2013-01-01 2014-12-31
Communication of the Hospital Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2012-01-01 2012-12-31
Healthcare Study Programmes in Innovation Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.2011 31.03.2014
The Innovation of Health Studies Faculty IT Classrooms by the Improvement of the Audio-visual Equipment HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Competences Of The Middle Management In Nursing Care In The Hospital Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2011-01-01 2011-12-31
Innovation and Development Of Computer and Audiovisual Teaching Equipment in the Classrooms of the Health Studies Faculty HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2010-12-31
Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010
Výzkum rozhodovacího procesu volby studia studentek oboru IT v ČR a Japonsku Priority No. 2 - Support of Development of International Cooperation between the University of Pardubice and Foreign Institutions Univerzita Pardubice 2008-03-01 2008-12-31
Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2008-12-31
Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Průzkum firemní komunikace Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2005-01-01 2005-12-31

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Ing. 1988 Technical University of Liberec Cenová tvorba v podmínkách experimentu
Ph.D. 2004 Economics and management Technical University of Liberec Internal communication
doc. 2017 Economics and management University of South Bohemia in Czech Bohemia Internal communication in theory and practice

List of Employments

Period Work type Employer
2004 - 2009 Odborný asistent University of Pardubice
2009 - 2014 Vedoucí Katedry informatiky, managementu a radiologie University of Pardubice
Now Proděkanka pro vědu a výzkum University of Pardubice

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Institut of Internal Communication