Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. | Faculty of Health Studies

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 037 800
jan.pospichal@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5680-7124

Workplace

Faculty of Health Studies
FHS Vice-Dean for internationalisation and development (73000)

Proděkan
vice-dean

Faculty of Health Studies
Department of Clinical Subspecialities (70160)

Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Monday: 
8:00 - 11:00
,
Thursday
9:00 - 11:00
Předmět (Rok) Role
FZS/AECG (2022) G PR CV SE
FZS/AIP1 (2022) G - - -
FZS/AIP2 (2022) G - - -
FZS/AIP3 (2022) G - - -
FZS/AIP4 (2022) G - - -
FZS/ARHP (2022) - - CV -
KKO/K4SBC (2022) G - - -
KKO/K9KAO (2022) - - CV -
KKO/P3INT (2022) G - CV -
KKO/P3OPZ (2022) G PR - -
KKO/P4INT (2022) G - - -
KKO/P4VLS (2022) G - - -
KKO/P5INT (2022) G - CV -
KKO/P6BPP (2022) G - - -
KKO/P6BPR (2022) G - - -
KKO/V4SBP (2022) G - - -
KKO/V5SBP (2022) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MATĚJKA, J. - IVO, V. - JAN, T. - TOMÁŠ, D. - MARTIN, B. - POSPÍCHAL, J. - GEIER, P. - JIŘÍ, V. - KAREL, B. - JAN, M. - ALENA, S. - JURAJ, B. - VLADIMÍR, R. - VOJTĚCH, N. - TOMÁŠ, L. - MILAN, P. - JAN, V. - VOJTÍŠEK, P. Accession Site Does Not Influence the Risk of Stroke after Diagnostic Coronary Angiography or Intervention: Results from a Large Prospective Registry Cerebrovascular Diseases Extra, 2021, vol. 11, no. 3, s. 122-130. ISSN: 1664-5456.
KOPECKÝ, M. - POSPÍCHAL, J. - ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Coping studentů oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 22-26. ISSN: 0032-6739.
POSPÍCHAL, J. Kvalita života pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 126 s. ISBN: 978-80-7560-334-0.
HOLEKOVÁ, J. - KALUŽOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. Efektivita rozložení sil dvou zachránců během resuscitace: Simulační studie Urgentní medicína, 2018, vol. 20, no. 3, s. 17 - 21. ISSN: 1212-1924.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - BOBÁK, M. - MATĚJKA, J. A comparison of health-related quality of life and disease severity in patients with stable coronary artery disease Kontakt, 2018, vol. 20, no. 3, s. 256-262. ISSN: 1212-4117.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: a single-centre case study from the Czech Republic Malta Journal of Health Sciences, 2016, vol. 3, no. 2, s. 46-51. ISSN: 2312-5705.
BLANAŘ, V. - POSPÍCHAL, J. Vím, že vím, aneb: Testy s mírou jistoty pro hodnocení znalostí studentů zdravotnických oborů Profese on-line, 2016, vol. 9, no. 1, s. 1-8. ISSN: 1803-4330.
POSPÍCHAL, J. - POSPÍCHALOVÁ, K. - VOJTÍŠEK, P. POCIŤOVANÉ PŘÍZNAKY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA PŘI STABILNÍ ANGINĚ PECTORIS: KVALITATIVNÍ STUDIE Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2016, vol. 3, no. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1339-5920.
POSPÍCHAL, J. - DOČEKALOVÁ, K. Nový materiál pro edukaci pacientů o plicní embolii. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. s. 59-64 s. ISBN 978-80-7414-993-1.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu imunochemickými testy u žen. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 124 - 129 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - VOJTÍŠEK, P. - MATĚJKA, J. Quality of life in patients with stable coronary artery disease: a qualitative study. In Exploring new horizons in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2015. ISBN nemá.
DOČEKALOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. Nový materiál pro edukaci pacientů o plicní embolii. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. ISBN 978-80-7414-965-8.
ŠKORNIČKOVÁ, Z. - KMENTOVÁ, K. - POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. Model kulturních kompetencí dle Purnella. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 146-153 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
POSPÍCHAL, J. - BLANAŘ, V. - ŠKORNIČKOVÁ, Z. Screening kolorektálního karcinomu pomocí imunochemických testů. In Alžbeta Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89544-76-9.
POSPÍCHAL, J. - JEDLINSKÁ, M. Přítomnost vybraných rizikových faktorů pádu u hospitalizovaných geriatrických pacientů Praktický lékař, 2013, vol. 93, no. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Survey of diagnostic and prognostic markers for early detection and treatment monitoring in patients with oropharyngeal cancer Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.22 29.02.24
Psychological characteristics of FHS UPCE students Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.22 28.02.27
Support of FHS PhD Students´ Research Activities in the Field of Healthcare Quality Student Grant Competition 01.01.22 31.12.22
INVENTHEI - INnoVation and ENTrepreneurship in HEIs HE - Collaborative projects 01.07.21 30.06.23
Skill Lab Internal Development Fund 2021 15.03.21 30.11.21
Determinants Impacting the Students´ Stress Levels Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.20 28.02.23
International Conference of Students? Ph.D. Study Programmes in Nursing Student Grant Competition 01.01.19 31.12.19
Innovation of subjects focused on high fidelity simulations Internal development competition 01.01.19 30.11.19
Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
Innovation and internationalization Operational Programme Education for Competitiveness 01.07.13 30.09.15

Research Focus

List of Employments

Period Work type Employer
2012 - 2013 Všeobecná sestra Fakultní nemocnice Hradec Králové
Now vedoucí Katedry klinických oborů Univerzita Pardubice
2007 - 2012 Všeobecná sestra Mělnická zdravotní a.s.

Study and Work Abroad

Year Institution Place Length (months)
2009 Vaasan Ammattikorkeakoulu Vaasa 4

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Česká kardiologická společnost
Now Česká resuscitační rada
Now Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester