doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN | Faculty of Health Studies

doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN

doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN's picture

Contacts

+420
466 037 730
petra.mandysova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7399-1456

Workplace

Faculty of Health Studies
FHS Vice-Dean for Science and Research (71000)

Proděkan
vice-dean

Faculty of Health Studies
Department of Nursing (70140)

Docent
associate professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Tuesday
,
Friday: 
12:00-16:00 (kromě 11.9.)
Předmět (Rok) Role
FZS/APAN (2020) G - - -
KKO/K7VVO (2020) G PR CV -
KKO/K7VVP (2020) G PR CV -
KKO/K7VVV (2020) G PR CV -
KKO/V4SBP (2020) G - - -
KOS/K7ZEC (2020) G PR - -
KOS/K8FVK (2020) G - - -
KOS/K8FVO (2020) G - - -
KOS/K9EDP (2020) G PR - -
KOS/K9EVO (2020) G PR - -
KOS/P7ZEC (2020) G - - -
KOS/P8FVO (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. - MEJZLÍK, J. - DĚDKOVÁ, J. - ČELAKOVSKÝ, P. Rhinogenic Orbital Inflammation - What Has Changed over the Past 50 Years? Acta Medica (Hradec Králové), 2019, vol. 62, no. 3, s. 94-98. ISSN: 1211-4286.
MANDYSOVÁ, P. - HERR, K. The translation and linguistic validation of the Revised Iowa Pain Thermometer into Czech for a clinical study involving Czech stroke patients Kontakt, 2019, vol. 21, no. 1, s. 55-64. ISSN: 1212-4117.
MANDYSOVÁ, P. METODY PŘEKLADU A TRANSKULTURNÍ VALIDACE ZAHRANIČNÍCH NÁSTROJŮ. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. 129 s. ISBN: 978-80-7560-269-5.
MANDYSOVÁ, P. - NIČOVÁ, P. - MATĚJKOVÁ, I. ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST – ČÍ ZODPOVĚDNOST?. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2019. s. 14-18 s. ISBN 978-80-87347-41-6.
MANDYSOVÁ, P. - HUBKOVÁ, K. - GEIER, P. - EHLER, E. Neglect syndrom u pacientů s cévní mozkovou příhodou – výsledky pilotní studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 82/115. Suppl. 2. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019. s. '2S109'-'2S109' s.
NIČOVÁ, P. - MANDYSOVÁ, P. - MATĚJKOVÁ, I. Posuzování zdravotní gramotnosti u pacientů s chronickou bolestí. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2019. s. 32-33 s. ISBN 978-80-906205-2-0.
ŠOUKALOVÁ, K. - PRÁZNÝ, M. - MANDYSOVÁ, P. - DOLEŽALOVÁ, B. Development of a knowledge questionnaire for patients with diabetes mellitus in Czech Republic and evaluation its psychometric properties.. In The 18th European Doctoral Conference in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2019. s. 46 s. ISBN nemá.
MATĚJKOVÁ, I. - MANDYSOVÁ, P. - NIČOVÁ, P. Motivace zdravotnického personálu k managementu chronické bolesti s ohledem na zdravotnickou gramotnost. 2019.
MANDYSOVÁ, P. - MATĚJKOVÁ, I. - FUSEK, J. Chronic pain health literacy: A scoping review of existing instruments Kontakt, 2018, vol. 20, no. 4, s. e340-e347. ISSN: 1212-4117.
MANDYSOVÁ, P. - ZELENÍKOVÁ, R. - LASOTOVÁ, N. Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchami polykání. In Poruchy polykání. 2. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2018. 21 s. ISBN: 978-80-7311-188-5.
MANDYSOVÁ, P. Slipping through the cracks: unilateral neglect assessment. In European JBI symposium of Evidence-Based Healthcare in Clinical Practice Guidelines, Decision making process and Evidence synthesis in the Czech Republic : collection of short communications and abstracts. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 82-85 s. ISBN nemá.
MANDYSOVÁ, P. - MATĚJKOVÁ, I. - FUSEK, J. Hodnocení zdravotní gramotnosti související s chronickou bolestí. In Bolest. Praha: Tigis, spol. s r.o., 2018. s. 18-18 s.
EHLER, E. - RIDZOŇ, P. - URBAN, P. - MAZANEC, R. - MATULOVÁ, H. - OTRUBA, P. - MANDYSOVÁ, P. - NAKLÁDALOVÁ, M. Prevalence of Martin-Gruber Anastomosis – an Electrophysiological Study Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, vol. 80/113, no. 4, s. 434-439. ISSN: 1210-7859.
MANDYSOVÁ, P. - NEDVĚDOVÁ, A. - EHLER, E. A Comparison of Three Self-Report Pain Scales in Czech Patients with Stroke Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2017, vol. 8, no. 1, s. 572-579. ISSN: 2336-3517.
EHLER, E. - PIPKA, M. - MELEKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - JOHANIDESOVÁ, S. - MATĚJ, R. - RUSINA, R. The Heidenhain variant of Creutzfeldt-Jakob disease and concomitant tau pathology: A case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2017, vol. 51, no. 2, s. 197-200. ISSN: 0028-3843.
NEDVĚDOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. Posuzování bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou. In XII. Celostátní studentská vědecká konference baklářských a magisterských nelékařských zdravotnickcýh oborů : sborník abstrakt. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 16-16 s. ISBN 978-80-7560-053-0.
MANDYSOVÁ, P. Revidovaná verze Iowské stupnice bolesti pro posuzování bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou: pilotní šetření. In XXIII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: Hanso production, 2017. s. 36-36 s. ISBN 978-80-906205-7-5.
MANDYSOVÁ, P. Opomíjení jedné strany těla: „opomíjená“ ošetřovatelská diagnóza?. In Nové trendy ve zdravotnických vědách V. : sborník abstrakt. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. s. 43-44 s. ISBN 978-80-7561-084-3.
JUŘÍČKOVÁ, K. - MANDYSOVÁ, P. - MAREŠ, M. - EHLER, E. Preference škál bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – pilotáž. In Nové trendy ve zdravotnických vědách V. : sborník abstrakt. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. s. 34-35 s. ISBN 978-80-7561-084-3.
MANDYSOVÁ, P. - TRUNDOVÁ, H. - EHLER, E. INTER-RATER AGREEMENT OF THE BRIEF BEDSIDE DYSPHAGIA SCREENING TEST-REVISED IN PATIENTS WITH STROKE Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2016, vol. 7, no. 2, s. 412-419. ISSN: 2336-3517.
MANDYSOVÁ, P. - BOHÁČ, M. The “Choking Game” in the Czech Republic: An invisible phenomenon? Kontakt, 2016, vol. 18, no. 4, s. e236–e243. ISSN: 1212-4117.
MANDYSOVÁ, P. - FUSEK, J. - TSIOU, C. - PLAKAS, S. A cross-border educational session promoting nursing dysphagia screening in Greece: A pilot study Kontakt, 2016, vol. 18, no. 2, s. e56-e63. ISSN: 1212-4117.
EHLER, E. - KOPECKÁ, N. - MANDYSOVÁ, P. Diagnostic Significance of Distal Compound Muscle Action Potential (CMAP) Duration-A Case Report Journal of Neurology and Neuroscience, 2016, vol. 7, no. 2, s. 82-86. ISSN: 2171-6625.
NOVOTNÁ, A. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. - JANSA, P. Pulmonary Arterial Hypertension in a Patient with Multiple Sclerosis Treated with Interferon Beta: A Case Report Journal of Neurology and Neuroscience, 2016, vol. 7, no. 1, s. 72-74. ISSN: 2171-6625.
EHLER, E. - FORMANOVÁ, L. - MELEKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - VALIŠ, M. Acute Ophthalmoplegia without Ataxia: A Case Report Journal of Clinical Case Reports, 2016, vol. 6, no. 5, s. 1-3. ISSN: 2165-7920.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Diagnostika poruch polykání - z pohledu sestry. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing a.s., 2016. 132 s. ISBN: 978-80-271-0158-0.
ZATOČILOVÁ, J. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. Ošetřovatelská péče o pacienta se syndromem Guillaine-Barrého. In III. Mezinárodní konference : kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 119-125 s. ISBN 978-80-7395-979-1.
PAŘÍZKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Pilotní šetření na téma posuzování polykací funkce u seniorů s neurologickou diagnózou. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. ISBN 978-80-906205-2-0.
PAŘÍZKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Subjektivně vnímané potíže s polykáním a doba potřebná na konzumaci jídla u hospitalizovaných seniorů. In Nové trendy va zdravotnických vědách IV. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. s. 89-90 s. ISBN 978-80-7561-018-8.
ZATOČILOVÁ, J. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním myasthenia gravis v akutním stavu. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. ISBN 978-80-906205-2-0.
ZATOČILOVÁ, J. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. Hodnocení ventilační poruchy u nemocných s vybranými typy neuromuskulárních onemocnění z pohledu sestry. In Nové trendy va zdravotnických vědách IV. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISBN 978-80-7561-018-8.
NEDVĚDOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Pilotní šetření na téma využití škály bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou. In Ošetrovateľstvo a porodná asistencia v procese zmien. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Bratislava, 2016. s. 42-44 s. ISBN 978-80-89542-62-8.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. VYUŽITÍ OSMIPOLOŽKOVÉ METODY PRO SCREENING DYSFAGIE SESTROU. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 138-144 s. ISBN 978-80-7464-826-7.
MANDYSOVÁ, P. Educating nursing students on the use of a dysphagia screening tool as a promotion of evidence-based nursing in clinical practice. In 5th International Scientific Conference New Approaches to Improving Health Care Education: Today and Tomorrow. Riga: University of Latvia, 2016. s. 3-3 s. ISBN 978-9934-8645-1-3.
ŠKAROUPKOVÁ, L. - EHLER, E. - MANDYSOVÁ, P. Edukace rodinných příslušníků v péči o pacienty s Amyotrofickou laterální sklerózou. In XXII. Královéhradecké ošetřovatelské dny : sborník přednášek. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 48-48 s. ISBN 978-80-906205-2-0.
MANDYSOVÁ, P. - KADLEČKOVÁ, Z. THE PERFORMANCE OF THREE PAIN INTENSITY SCALES AND THEIR PREFERENCES AMONG CZECH WOMEN WITH ACUTE POSTOPERATIVE PAIN Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2015, vol. 6, no. 3, s. 298-305. ISSN: 2336-3517.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - BÁRTOVÁ, I. - PELLANT, A. Development of the Brief Bedside Dysphagia Screening Test – Revised: a Cross-Sectional Czech Study Acta Medica (Hradec Králové), 2015, vol. 58, no. 2, s. 49-55. ISSN: 1211-4286.
MANDYSOVÁ, P. NUTRITION SCREENING TOOLS: A CRITICAL APPRAISAL OF A SYSTEMATIC REVIEW PAPER. In Vzdělávání ve zdravotnictví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., 2015. ISBN 978-80-905728-2-9.
MANDYSOVÁ, P. Časopisecké kluby v ošetřovatelské praxi: realita nebo výplod fantazie?. In Vzdělávání ve zdravotnictví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., 2015. s. 11-17 s. ISBN 978-80-905728-2-9.
MANDYSOVÁ, P. PŘIPRAVENOST PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ NA EDUKACI LAICKÉ VEŘEJNOSTI: UMÍME PSÁT EDUKAČNÍ MATERIÁLY?. In Vzdělávání ve zdravotnictví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., 2015. s. 18-23 s. ISBN 978-80-905728-2-9.
MANDYSOVÁ, P. Porovnání čtivosti edukačních materiálů pro laickou veřejnost na téma kolonoskopie. In Nové trendy ve zdravotnických vědách III.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. s. 47-48 s. ISBN 978-80-7414-965-8.
MANDYSOVÁ, P. A comparison of readability of educational materials for patients with multiple sclerosis: an internatonal perspective.. In II Congresso Internacional de Enfermagem em Esclerose Múltipla: Melhor Prática, Mais Qualidade de Vida. Coimbra: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 2015. s. 2-2 s.
MANDYSOVÁ, P. - BUKOVSKÁ, L. Vliv vzdělání na srozumitelnost edukační brožury o antikoncepci po porodu.. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 69-77 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
MANDYSOVÁ, P. Readability assessment of the Czech educational website “Active Living” for patients with multiple sclerosis. In II Congresso Internacional de Enfermagem em Esclerose Múltipla: Melhor Prática, Mais Qualidade de Vida. Coimbra: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 2015. s. 17-17 s.
MANDYSOVÁ, P. Hodnocení čtivosti Kuchařky pro rodiče malých dětí.. In Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 60-68 s. ISBN 978-80-7395-895-4.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Assessing patients with multiple sclerosis for dysphagia: Is a simple nursing neurological screening test the answer?. In II Congresso Internacional de Enfermagem em Esclerose Múltipla: Melhor Prática, Mais Qualidade de Vida. Coimbra: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 2015. s. 15-15 s.
MANDYSOVÁ, P. - BUKOVSKÁ, L. ČTIVOST EDUKAČNÍ BROŽURY O ANTIKONCEPCI PO PORODU. In Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 78-87 s. ISBN 978-80-244-4863-3.
MANDYSOVÁ, P. - PETRŽÍLKOVÁ, K. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. An analysis of subjective assessment of swallowing function in older adults using the EAT-10 questionnaire Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2014, vol. 5, no. 2, s. 72-77. ISSN: 2336-3517.
MANDYSOVÁ, P. A vision for dysphagia screening by nurses Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2014, vol. 4, no. 1, s. 39-43. ISSN: 1338-6263.
MANDYSOVÁ, P. - FIALOVÁ, J. - EHLER, E. - PELLANT, A. Criterion validity of the self-report dysphagia assessment tool EAT-10 among neurological patients Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2014, vol. 5, no. 4, s. 137-144. ISSN: 2336-3517.
EHLER, E. - KOPAL, A. - MANDYSOVÁ, P. - VOJTÍŠEK, P. - ZAMECNIK, J. Stiff-person Syndrome Associated with Myotonic Dystrophy Type 2-a Case Report Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, vol. 77, no. 1, s. 104-108. ISSN: 1210-7859.
PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Is the sense of smell important in nursing as well?. 2014. s. 142-142 s.
MANDYSOVÁ, P. - NOVÁKOVÁ, M. - NĚMCOVÁ, J. Praktický workshop – nástroj pro skríning dysfagie sestrou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014. s. S101-S101 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Nurse-led dysphagia screening: implementing an eight-item screening tool in clinical practice. 2014. s. 99-99 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - BÁRTOVÁ, I. The development of a dysphagia screening tool: a multidisciplinary approach. 2014. s. 51-51 s.
MANDYSOVÁ, P. A vision for dysphagia screening by nurses: a light at the end of the tunnel?. In 10th International Scientific Conference Theory, Research and Education in Nursing. Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martině, 2014. s. 98-98 s. ISBN 978-80-89544-69-1.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Implementace nástroje pro screening dysfagie sestrou do praxe. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014. s. S99-S99 s.
MANDYSOVÁ, P. - PECHOVÁ, J. - EHLER, E. Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů: inter-rater reliabilita. Ošetřovatelství a porodní asistence, 2013, vol. 4, no. 3, s. 609-613. ISSN: 1804-2740.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - KARÁSKOVÁ, L. - MANDYSOVÁ, P. ZMĚNY V POLYKÁNÍ U SENIORŮ Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2013, vol. 6, no. 6, s. 14-16. ISSN: 1336-183X.
EHLER, E. - MELEKOVÁ, A. - LATTA, J. - MANDYSOVÁ, P. - VOJTÍŠEK, P. - ZÁMEČNÍK, J. Myozitida s inkluzními tělísky se slabostí šíjových svalů a pozitivním efektem imunoglobulinu - kazuistika Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, vol. 76, no. 3, s. 362-366. ISSN: 1210-7859.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. The effectiveness of a nurse-led educational session focused on dysphagia screening. In Nursing of the 21st century in the proces of change. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. s. 185-191 s. ISBN 978-80-558-0421-7.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - TREJBALOVÁ, L. Česká verze Škály Bradenové: metodika překladu a shoda mezi posuzovateli Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2012, vol. 2, no. 4, s. 137-142. ISSN: 1338-6263.
CHAMEROVÁ, R. - MANDYSOVÁ, P. Srozumitelnost edukačních materiálů na téma cévní mozkové příhody: využití Mistríkova vzorce a poslechového testu Profese on-line, 2012, vol. 5, no. 1, s. 11-15. ISSN: 1803-4330.
PETRŽÍLKOVÁ, K. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. Subjektivní hodnocení polykací funkce u seniorů: využití zahraničního nástroje EAT-10 Kontakt, 2012, vol. 14, no. 3, s. 261-268. ISSN: 1212-4117.
KARÁSKOVÁ, L. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MANDYSOVÁ, P. ZJIŠŤOVÁNÍ SUBJEKTINÍCH ZMĚN V POLYKÁNÍ U SENIORŮ Geriatrie a gerontologie, 2012, vol. 1, no. 1, s. 20-23. ISSN: 1805-4684.
VEJROSTOVÁ, H. - PÁNKOVÁ, J. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Subjektivně pociťované potíže při polykání: výzkumné šetření pomocí nástroje EAT-10 Profese on-line, 2012, vol. 5, no. 1, s. 31-34. ISSN: 1803-4330.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - KOTULEK, M. Tvorba osmipoložkového testu pro screening poruch polykání sestrou Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, 2012, vol. 2, no. 2, s. 45-50. ISSN: 1338-6263.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Educating nurses about simple dysphagia screening. In Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 156-167 s. ISBN 978-80-7394-365-3.
EHLER, E. - LATTA, J. - MANDYSOVÁ, P. - HAVLASOVÁ, J. - MRKLOVSKÝ, M. Stiff-person syndrome following tick-born meningoencephalatis. Acta Medica (Hradec Králové), 2011, vol. 2011, no. 4, s. 170-174. ISSN: 1211-4286.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. ZMĚNA KOMUNIKACE JE U PACIENTŮ S TRVALOU TRACHEOSTOMIÍ NEJVĚTŠÍM HENDIKEPEM Otorinolaryngologie a foniatrie, 2011, vol. 60, no. 2, s. 85-90. ISSN: 1210-7867.
STEHLÍKOVÁ, A. - MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Hodnocení vlivu zátěže stravou na polykání u pacientů s diagnózou myasthenia gravis: vyšetření polykací funkce sestrou. Profese on-line, 2011, vol. 4, no. 2, s. 22-26. ISSN: 1803-4330.
BENEŠOVÁ, P. - MIKULAJOVÁ, P. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Polykací funkce u seniorů Sestra, 2011, vol. 2011, no. 10, s. 62-64. ISSN: 1210-0404.
EHLER, E. - KOPAL, A. - MANDYSOVÁ, P. - LATTA, J. Komplikace ischemické cévní mozkové příhody. Neurologie pro praxi, 2011, vol. 2011, no. 2, s. 129-134. ISSN: 1213-1814.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. - ČERNÝ, M. Development of the Brief Bedside Dysphagia Screening Test in the Czech Republic Nursing and Health Sciences, 2011, vol. 13, no. 4, s. 388-395. ISSN: 1441-0745.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Porušené polykání: opomíjená ošetřovatelská diagnóza? Profese on-line, 2011, vol. 4, no. 1, s. 16-20. ISSN: 1803-4330.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii Neurologie pro praxi, 2011, vol. 12, no. 6, s. 426-429. ISSN: 1213-1814.
MANDYSOVÁ, P. - MATĚJČKOVÁ, M. - EHLER, E. Ošetřovatelská diagnóza „porucha polykání“ vs. screening pro poruchy polykání: subjektivně hodnocené znalosti. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 204-214 s. ISBN 978-80-89544-00-4.
MANDYSOVÁ, P. - PETRŽÍLKOVÁ, K. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - KARÁSKOVÁ, L. Subjektivně pociťované potíže s polykáním: využití nástroje EAT-10. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011. s. S118-S119 s.
MANDYSOVÁ, P. - EHLER, E. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - ČERNÝ, M. - PRUSEK, O. Osmipoložkový nástroj pro skríning polykací funkce u pacientů s neurologickým onemocněním. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011. s. 17-17 s.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - EHLER, E. - ČERNÝ, M. Creation of a 13-Item Bedside Dysphagia Screening Test Online Journal of Health and Allied Sciences, 2010, vol. 9, no. 4, s. časopis nečísluje strany. ISSN: 0972-5997.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. TRANSLATING FOREIGN-DEVELOPED INSTRUMENTS TO GUIDE NURSING PRACTICE IN THE CZECH REPUBLIC: DO THEY ENCOURAGE EVIDENCE-BASED NURSING? Profese on-line, 2010, vol. 3, no. 3, s. 165-174. ISSN: 1803-4330.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Základní vyšetření polykací funkce sestrou Diagnóza v ošetřovatelství, 2010, vol. 6, no. 1, s. 20-22. ISSN: 1801-1349.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. - MANDYSOVÁ, P. Prognostic Factors for Hearing Preservation in Surgery of Chronic Otitis Media Journal of International Advanced Otology, 2009, vol. 5, no. 3, s. 310-317. ISSN: 1308-7649.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. Ošetřovatelství založené na důkazech - zahraniční databáze Sestra, 2009, vol. 19, no. 3, s. 19-20. ISSN: 1210-0404.
CHROBOK, V. - PELLANT, A. - MELOUN, M. - POKORNÝ, K. - ŠIMÁKOVÁ, E. - MANDYSOVÁ, P. Prognostic Factors for Hearing Preservation in Surgery of Chronic Otitis Media Journal of International Advanced Otology, 2009, vol. 5, no. 3, s. 310-317. ISSN: 1308-7649.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. Základní vyšetření pacienta s edémem Diagnóza v ošetřovatelství, 2009, vol. 5, no. 7, s. 6-9. ISSN: 1801-1349.
TEDLA, M. - EHLER, E. - GROFOVÁ, Z. - CHROBOK, V. - MANDYSOVÁ, P. Poruchy polykání. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2009. 312 s. ISBN: 978-80-7311-105-2.
ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. Ovlivňuje tracheostomie polykání?. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve a v pôrodnej asistencii. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. s. 722-729 s. ISBN 978-80-88866-61-9.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. - EHLER, E. Fyzikální vyšetření pro sestry: Glasgow coma scale Profese, 2008, vol. 3, no. 2, s. 4-5. ISSN: 1802-2081.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. - MANDYSOVÁ, P. Unusual Case of a Patient with Tracheal Stenosis Online Journal of Health and Allied Sciences, 2008, vol. 6, no. 4, s. 20-23. ISSN: 0972-5997.
ZELENÍKOVÁ, R. - MANDYSOVÁ, P. Kontrola umístění nazogastrické sondy před zahájením enterální výživy u dospělých pacientů Profese on-line, 2008, vol. 1, no. 2, s. 113-123. ISSN: 1803-4330.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. Promoting Evidence-Based Nursing Care in the Czech Republic. In Program a sborník konference ICEQ 2008. Pardubice: Stapro s.r.o., 2008. s. 36-39 s. ISBN 978-80-903879-1-1.
MANDYSOVÁ, P. - HLAVÁČKOVÁ, E. - EHLER, E. Research Utilization in the Czech Republic: Promoting the Development of Fall-Prevention Programs. In Abstractbook: The 13th Research Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) - Chronic Illness Management. Vídeň, Rakousko: 2008. s. 66 s. ISBN 978-3-200-01265-3.
MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Identifikace poruch polykání sestrou: základní screening poruch polykání sestrou. In Program a sborník abstrakt - XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 6. česko-slovenský foniatrický kongres. Pardubice: Tobiáš, 2008. s. 30-31 s. ISBN 978-80-7311-106-9.
MANDYSOVÁ, P. Podpora klinické praxe v nově otevřené nemocnici ve Spojených arabských emirátech Profese, 2007, vol. 2, no. 2, s. 18-19. ISSN: 1802-2081.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - MEJZLÍK, J. - MANDYSOVÁ, P. Unusual Case of a Patient with Tracheal Stenosis Online Journal of Health and Allied Sciences, 2007, vol. 6, no. 4, s. 1-4. ISSN: 0972-5997.
MANDYSOVÁ, P. Ošetřovatelství v Kanadě Profese, 2006, vol. 1, no. 2, s. 20-21. ISSN: 1802-2081.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Collaboration to support doctoral studies focusing on health Fulbright Visiting Scholar Programs (only Scientific Activities) Fulbrightova komise 2020-04-12 2021-04-30
International Research Collaboration in Nursing Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 2020-03-01 2021-02-28
International Conference of Students? Ph.D. Study Programmes in Nursing Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Evidence-based Nursing Process Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2018-01-01 2018-12-31
Doctoral program in Nursing Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.2017 30.09.2022
Quality and Safety in Health Care Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
The quality of care in health facilities in 2016 Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Innovation and internationalization Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.07.2013 30.09.2015
Assessing the health condition of patients in nursing practise Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2013 31.12.2013
Management of diagnostics and therapy of swallowing disorders Branch programme of research of the Ministry of Health (2010-2015) Ministerstvo zdravotnictví 2012-04-01 2015-12-31
The use of the Braden Scale to predict the risk of pressure ulcer development Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2012-01-01 2012-12-31
Healthcare Study Programmes in Innovation Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-04-01 2014-03-31
Mentoring in Nursing in Europe Erasmus Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 2011-01-31 2011-02-11
Diagnostic methods in nursing: impaired swallowing and pressure ulcers Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2011-01-01 2011-12-31
Screening methods and assessing the quality of the provided care in selected clinical subspecialties Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2010-02-15 2010-12-31
Výuka odborného anglického jazyka pro učitele ošetřovatelství HEDF - B d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Příprava výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce ve studijním programu Ošetřovatelství Priority No. 4 Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Ph.D. 2014 Nursing University of Pardubice Simple practical dysphagia screening
MSN 2007 Nursing / Health Care Education University of Phoenix, Arizona, USA
BSc. 1993 Nursing McGill University, Montreal, Canada

List of Employments

Period Work type Employer
2008 - 2009 Assistant University of Pardubice, Faculty of Health Studies
2006 - 2007 Independent Instructor University of Pardubice, Faculty of Health Studies
2000 - 2005 Clinical Resource Nurse Shaikh Khalifa Medical Center, Abu Dhabi, United Arab Emirates
1993 - 2000 Staff Nurse; Assistant Head Nurse; Nurse Educator Montreal Neurological Hospital / McGill University Health Center, Montreal, Canada
Now Vice-Dean (Science, Research and International Relations) University of Pardubice, Faculty of health Studies
2009 - 2015 Vice-Dean (Science, Research and International Relations) University of Pardubice, Faculty of health Studies
2000 - 2005 Clinical Resource Nurse Shaikh Khalifa Medical Center, Abu Dhabi, United Arab Emirates
1993 - 2000 Staff Nurse; Assistant Head Nurse; Nurse Educator Montreal Neurological Hospital / McGill University Health Center, Montreal, Canada
2000 - 2005 Clinical Resource Nurse Shaikh Khalifa Medical Center, Abu Dhabi, United Arab Emirates
1993 - 2000 Staff Nurse; Assistant Head Nurse; Nurse Educator Montreal Neurological Hospital / McGill University Health Center, Montreal, Canada
2006 - 2007 Independent Instructor University of Pardubice, Faculty of Health Studies
2009 - 2015 Vice-Dean (Science, Research and International Relations) University of Pardubice, Faculty of health Studies
2008 - 2009 Assistant University of Pardubice, Faculty of Health Studies
2006 - 2007 Independent Instructor University of Pardubice, Faculty of Health Studies
Now Academic University of Pardubice, Faculty of Health Studies
2008 - 2009 Assistant University of Pardubice, Faculty of Health Studies

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
2007 - 2009 Sigma Theta Tau International - Honor Society of Nursing
1993 - 2009 Quebec Order of Nurses

- Successfully completed "Advanced Clinical Assessment Skills Workshop" (held on Sept. 5-9, 2011), London South Bank University, London, Great Britain.
- Obtained certification in "Neurosciences" (Canadian Nurses Association) in 2000 (currently inactive).
- Presented at scientific conferences in Canada, the United States, the United Arab Emirates, Austria, Switzerland, Turkey, Latvia and the Czech Republic.
- Lectured at universities in Finland, Japan, Spain, Greece and Malta.