Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D. | Faculty of Health Studies

Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 037 523
zuzana.cervenkova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5465-0541

Workplace

Faculty of Health Studies
Department of Clinical Subspecialities (70160)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Consultations:
Monday: 
14:00 až 15:00
,
Friday: 
8:30 až 9:30.
Předmět (Rok) Role
FZS/AIHM1 (2022) G - - -
FZS/AIHM2 (2022) G - - -
FZS/AIHM3 (2022) G - - -
FZS/AIHM4 (2022) G - - -
KKO/K7ODB (2022) G - CV -
KKO/P3PZZ (2022) - - CV -
KKO/P4PIZ (2022) G - - -
KKO/P4PZZ (2022) G - - -
KKO/P4ZVS (2022) - PR - -
KKO/P4ZVY (2022) - PR - -
KKO/P7ODB (2022) G - CV -
KKO/V3MKV (2022) G PR - -
KOS/K1ANT (2022) - - CV -
KOS/K7LBO (2022) - PR CV -
KOS/K7SHO (2022) - - CV -
KOS/P1ANS (2022) G PR - -
KOS/P1FZI (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HLAVÁČKOVÁ, E. - BORTELOVÁ, A. - ČERVENKOVÁ, Z. Životní příběh pacienta – cesta ke kvalitnější ošetřovatelské péči. In Ružomberské zdravotnícke dni 2021 – XV. ročník : zborník z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2021. s. 326-335 s. ISBN 978-80-561-0903-8.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Post-anaesthesia care unit, initiation of acute postoperative pain evaluation. In Conference proceedings 2nd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. s. 54 s. ISBN 978-80-7394-872-6.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Spokojenost pacientů s managementem akutní pooperační bolesti ve zdravotnickém zařízení Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 12-16. ISSN: 0032-6739.
KOPECKÝ, M. - POSPÍCHAL, J. - ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Coping studentů oborů všeobecná sestra a zdravotnický záchranář Praktický lékař, 2020, vol. 2020, no. supplementum, s. 22-26. ISSN: 0032-6739.
ŠOUKALOVÁ, K. - ČERVENKOVÁ, Z. - HOLUBOVÁ, M. Hodnocení obtížnosti položek dotazníku a úrovně vybraných obecných znalostí u pacientů s diabetem mellitem 2. typu Florence, 2020, vol. 16, no. 9-10, s. 16-18. ISSN: 1801-464X.
ČERVENKOVÁ, Z. - KOPECKÝ, M. - HOLEKOVÁ, J. Zahájení hodnocení akutní pooperační bolesti na dospávací jednotce Logos Polytechnikos, 2020, vol. 1, no. 11, s. 113–123. ISSN: 1804-3682.
ČERVENKOVÁ, Z. - KOPECKÝ, M. Model Idy Jean Orlandové a jeho využití v praxi Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2020, vol. 2, no. duben, s. 38–40. ISSN: 1339-5920.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - SRŠEŇ, M. - TVRDÍK, D. - VAŘEČKOVÁ, J. Monitoring of progress in postoperative pain intensity. In The 18th European Doctoral Conference in Nursing Science. Gratz: Medical University of Gratz, 2019. s. 54 s. ISBN nemá.
HLAVÁČKOVÁ, E. - KLINEROVÁ, K. - ČERVENKOVÁ, Z. Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém sociálním zařízení pro seniory Management rizik ve zdravotnictví, 2018, vol. 4, no. ŘÍJEN 2018, s. 18-23. ISSN: 2570-6926.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. Veganská strava: pozitivní a negativní apsekty Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, 2018, vol. 9, no. 1, s. 8-13. ISSN: 1804-3836.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Analýza rizik při předepisování a podávání analgetik Management rizik ve zdravotnictví, 2018, vol. 3, no. červenec 2018, s. 15-21. ISSN: 2570-6926.
ČERVENKOVÁ, Z. - KOUTSKÁ, R. - ČERVENKA, L. Výživa dětí s cystickou fibrózou pohledem rodičů Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 2, s. 21-30. ISSN: 1804-3682.
ČERVENKA, L. - ČERVENKOVÁ, Z. - VELICHOVÁ, H. Is Air-drying of Plant-based Food at Low Temperature Really Favorable? A Meta-analytical Approach to Ascorbic Acid, Total Phenolic, and Total Flavonoid Contents Food Reviews International, 2018, vol. 34, no. 5, s. 434-446. ISSN: 8755-9129.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. Veganská strava: pozitivní a negativní aspekty. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspevků z jedenácté mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2018. s. 106-110 s. ISBN 978-80-87300-96-1.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Quality and Safety of Health Care Related to Pain Management. In 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht: Maastricht University, 2018. s. 130–130 s.
ČERVENKA, L. - ČERVENKOVÁ, Z. - VELICHOVÁ, H. Je nízká teplota sušení ovoce a zeleniny výhodnější? Meta-analýza dat. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspevků z desáté mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2017. s. 11-16 s. ISBN 978-80-87300-95-4.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - KOPECKÝ, M. Kvalitní a bezpečný magement bolesti – východiska do praxe. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 20-22 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
ČERVENKA, L. - ČERVENKOVÁ, Z. - VELICHOVÁ, H. Vliv teploty sušení na karotenoidy a antokyany: meta analýza dat. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2017. s. 259-263 s. ISBN 978-80-552-1649-2.
KOPECKÝ, M. - ČERVENKOVÁ, Z. Výskyt stresu a úzkosti u pacientů s kardioverter-defibrilátorem (ICD). In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 52-54 s. ISBN 978-80-7510-226-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - HLAVÁČKOVÁ, E. - HODAČOVÁ, L. Pain – a Quality Indicator. In Quality and Its Perspectives : Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 20 - 29 s. ISBN 978-80-7560-114-8.
ČERVENKA, L. - ČERVENKOVÁ, Z. - BENCOVÁ, P. Aditiva v nealkoholických nápojích a jejich vliv na zdraví: mýty a fakta. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků z deváté mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2016. s. 13-20 s. ISBN 978-80-87300-89-3.
ČERNOHORSKÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. - OTÁHALOVÁ, K. Ošetřovatelská péče z pohledu dítěte - tvorba nástroje pro její hodnocení. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 41 s. ISBN 978-80-261-0617-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Management bolesti a kvalita poskytovaných služeb. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0617-3.
ČERVENKOVÁ, Z. - ČERNOHORSKÁ, I. Důvody pro celoživotní vzdělávání v certifikovaném kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. In Sborník příspěvků celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 47-50 s. ISBN 978-80-261-0503-9.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Effect of modification of external stimuli on the development of delirious states in patients admitted to the neurological ICU Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.22 29.02.24
Implementation of the Competency Manager application for other non-medical professions Internal grants - Faculty of Health Studies 01.03.22 29.02.24
Support of FHS PhD Students´ Research Activities in the Field of Healthcare Quality Student Grant Competition 01.01.22 31.12.22
Supporting the Faculty of Health Studies Students in Research of Quality of Healthcare and Patients´ Life Student Grant Competition 01.01.21 31.12.21
Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies Student Grant Competition 01.01.20 31.12.20
International Conference of Students? Ph.D. Study Programmes in Nursing Student Grant Competition 01.01.19 31.12.19
Supporting PhD students at the Faculty of Health Studies Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
Innovation subjects: Anatomy, Urgent medicine and Disaster medicine Internal development competition 01.01.16 31.12.16

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Bc. 2004 Nursing Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové
Mgr. 2011 teaching for medical schools Palacký University in Olomouc, Faculty of Education, Department of Anthropology and Health Sciences
2017 certified course Care of a patient with pain Central Military Hospital - Military University Hospital Prague
2017 certified course Internal auditor in facilities providing health services NCO NZO Brno
Ph.D. 2021 doctoral study program in nursing, field of study in nursing University of Pardubice, Faculty of Health Studies
2022 Theoretical foundations of quality and safety management, series of three courses, acquisition of special professional competence. Spojená akreditační komise, o.p.s. Praha.

List of Employments

Period Work type Employer
Now odborný asistent Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra klinických oborů.
2014 - 2021 všeobecná sestra Nemocnice Pardubického kraje
2013 - 2014 staniční sestra Chrudimská nemocnice, a.s., interní oddělení
2012 - 2013 učitelka odborného výcviku Střední zdravotnická škola, Pardubice
2011 - 2012 učitelka druhého stupně základní a speciální školy, zástup za RD Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Chrudim
2006 - 2011 odborná učitelka, externí spolupráce v rámci rodičovské dovolené Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
2004 - 2005 všeobecná sestra na úseku domácí péče, externí spolupráce v rámci rodičovské dovolené Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
1995 - 2011 všeobecná sestra, staniční sestra Chrudimská nemocnice, a.s.
1994 - 1995 zdravotní sestra, urologické oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
Now Society for the Study and Treatment of Pain
2021 - Česká asociace sester Czech Association of Nurses