Fakultní studentská konference 2020 - ZRUŠENO

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na

17. Studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

která se bude konat dne

16. března 2020

od 8.00 hodin v posluchárna ZE1 Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Na konferenci budou studenti Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice prezentovat výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studia. Prezentace budou probíhat před odbornou komisí, která na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce. Všichni aktivní účastníci budou podpořeni stipendiem.

Konference se mohou aktivně zúčastnit  studenti 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia.

 

Kontaktní osoba

Hana Štosová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
e-mail: hana.stosova@upce.cz
tel.: 466 037 753

false
Rozšířit fotografii: 
true