Kontakty FZS

Sídlo a doručovací adresa
Univerzita Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395
532 10 Pardubice - Černá za Bory
Telefon pro uchazeče ke studiu a otázky týkající se studia na FZS
466 037 726 (studijní referentky)
466 037 736 (vedoucí studijního oddělení)
Telefon
466 037 728 (sekretariát děkana FZS)
Fax

466 670 550

E-mail