Kvalita a její perspektivy 2020 - ZRUŠENA

Translation:

Vážení,

s ohledem na současný vývoj a opatření přijímaná vládou jsme se rozhodli zrušit konferenci Kvalita a její perspektivy, připravovanou na 22. dubna 2020 na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Pokročilé přípravy konference budou využity při jejím pořádání v dubnu 2021.

Zrušení konference nás velmi mrzí, omlouváme se za případné komplikace.

V případě, že jste již zaplatili účastnický poplatek, bude Vám částka poukázána zpět, prosíme pouze o trochu trpělivosti.

 

 

 


 

VI. ročník Mezinárodní konference

Kvalita a její perspektivy

s podtitulem

Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči

22. dubna 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě na Slovensku, Fakultou zdravotnických věd Univerzity Ankara v Turecku a Fakultou zdravotnických věd Univerzity Bielsko-Biała v Polsku pořádá VI. Mezinárodní konferenci s podtitulem „Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči“. Konference se bude konat v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice.

VI. Mezinárodní konferenci bychom chtěli věnovat odkazu Florence Nightingalové.

Florence Nightingalová, zakladatelka moderní ošetřovatelské péče, která je též známa jako „dáma s lampou“ díky svým nočním obchůzkám pacientů, se narodila 12. května 1820. Už od mládí byla na svou dobu velmi pokroková a proti vůli svých rodičů se vydala vlastní cestou, založila ošetřovatelskou školu a povznesla roli ošetřovatelky na respektovanou profesi. Rok 2020, kdy si připomínáme 200. výroční jejího narození, byl na její počest Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen Rokem sestry a porodní asistentky. Sestry a porodní asistentky na celém světě na své cestě k moderní ošetřovatelské péči dodnes v odkazu této „matky“ ošetřovatelek nacházejí inspiraci.   

Účastníci konference se mohou těšit mimo jiné na zahraniční odborníky. Velký zájem vzbuzuje již nyní příspěvek doc. Kelley Anderson z Georgetown University, Washington, D.C., který je zaměřen na postavení sester v rámci zdravotnického systému v USA.

Cílová skupina účastníků: Konference je určena akademickým pracovníkům, vědcům a odborníkům, kteří se zabývají obory ošetřovatelství a porodní asistence, ale i ostatním profesionálům, kteří pracují v oblasti zdravotnické/sociální péče. Registrace již byla spuštěna a termín jejího uzavření je 20. března 2020.

Vybrané plnotextové příspěvky budou publikovány v suppplementu časopisu Praktický lékař (ISSN 0032-6739) indexovaném v databázi Scopus (https://www.scopus.com/sourceid/17134). Příspěvky je nutné zaslat do 23. února 2020. 

 

Fakulta v souladu s kampaní Nursing Now a s iniciativou Nightingale Challenge plánuje v rámci konference zorganizovat Nursing Leadership Forum.

 

 

 

 

Kontaktní údaje:

Organizace:

Miriam Lukešová, email: Miriam.Lukesova@upce.cz

tel.: 466 037 804

Příspěvky:

Hana Štosová, e-mail: Hana.Stosova@upce.cz

tel.: 466 037 753

 

 

 

Součástí Mezinárodní konference bude jednodenní XV. Celostátní vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, která se bude konat 23. dubna 2020.  Kontaktní osobou pro tuto studentskou konferenci je Hana Štosová.  

false
Rozšířit fotografii: 
false