Pоцедура прийому для українських студентів, які потребують 2022/2023

Přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi 2022/2023

V současné době připravujeme úpravu pravidel přijímacího řízení pro uchazeče s ukrajinským státním občanstvím, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a zemi následně opustili a kterým bylo v České republice uděleno oprávnění k pobytu tzv. „dočasná ochrana“. Držitelé víza za účelem dočasné ochrany mají v České republice volný přístup ke vzdělání. Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 budou vydána v návaznosti na zákon č. 67/2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s konfliktem na území Ukrajiny.

Kompletní pravidla přijímacího řízení pro ukrajinské studenty v nouzi 2022/2023 jsou shrnuta ve Směrnici FZS č. 4/2022.

Přehled nejčastějších dotazů:

  • Mohu studovat na Fakultě zdravotnických studií ve studijním programu v anglickém jazyce?

Odpověď: Ne, nabídka studia ve všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programech je pouze v českém jazyce. 

  • Jaké studijní programy Fakulta zdratvonických studií Univerzity Pardubice nabízí?

Odpověď: Nabídku všech studijních programů najdete Fakulta zdravotnických studií | Studuj UPCE.

  • Mohu ještě podat přihlášku na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, a to do jakého data?

Odpověď: Ano, přihlášku podat můžete. Příjem přihlášek bude prodloužen do 31. 7. 2022. Přihlášku ke studiu lze podat na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR“ (tiskopis SEVT). Součástí přihlášky musí být lékařské potvrzení a čestné prohlášení (formuláže najdete Kritéria přijetí, směrnice, obsah zkoušek, ukázky testů | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz)

Kompletní přihlášku zašlete na adresu:

Univerzita Pardubice
Fakulta zdravotnických studií

Studijní oddělení
Průmyslová 395
532 10 Pardubice

  • V daný okamžik nemohu prokázat své vzdělání. Moje veškeré dokumenty a vysvědčení zůstaly na Ukrajině, a nemám k nim přístup. Jak mohu napsat čestné prohlášení potvrzující mé vzdělání?

Odpověď: Pokud nemáte jak doložit Vaše předchozí vzdělání,  bude třeba doložit čestné prohlášení o ukončeném vzdělání na Ukrajině.

  • Bude přijímací řízení pro uprchlíky osvobozeno od přijímací zkoušky? Popřípadě, zda bude podléhat speciálním podmínkám?

Odpověď: Uchazeči spadající do kategorie Lex Ukrajina nebudou muset  konat písemnou zkoušku. 

  • Bude přijímací řízení pro uprchlíky osvobozeno od poplatků?

Odpověď: Ano, bude.

  • V současné době navštěvuji kurzy českého jazyka. Jak mohu doložit své znalosti českého jazyka a jakou úroveň znalosti budete požadovat?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že všechny nabízené studijní programy na Fakultě zdravotnických studií jsou vyučovány v českém jazyce je třeba, aby uchazeči s cizím státním občanstvím prokázali jazykovou způsobilost ke studiu v minimální úrovni B1. Podmínkou přijímacího řízení je účast na osobním pohovoru, který se bude konat 15. 8. 2022. 

Nabídku studijních programů a informace ke standardnímu přijímacímu řízení 2022/23 najdete na stránkách fakulty Přijímací řízení | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz) nebo na portále Fakulta zdravotnických studií | Studuj UPCE.

 

Rozšířit fotografii: 
true