Doktorské programy

Pro akademický rok 2018/2019 nejsou již do doktorských studijních programů přijímáni noví studenti.

Studijní program: Ošetřovatelství (P 5341)
Studijní obor: Ošetřovatelství  5341V999

Studijní program je realizován pouze na dostudování stávajících studentů!

Vzdělávací a profesní cíle studijního programu:

Cílem studijního programu je výchova kvalifikovaných odborníků pro vědecko-výzkumnou práci orientovanou na ošetřovatelství. Absolvent je schopen řídit a poskytovat ošetřovatelskou péči. Provádět změny a rozhodovat s cílem udržet a zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče. Provádět vědecko-výzkumnou činnost zaměřenou na evaluaci ošetřovatelského procesu, měření, hodnocení ošetřovatelských problémů, postupů s cílem zlepšení systému poskytované ošetřovatelské péče zaměřené na zlepšení zdraví populace v komunitě a kultuře. Úspěšné ukončení studia dává absolventům široký systémový základ pro výzkum v ošetřovatelství.

Program byl akreditován jako společný studijní program s Fakultou zdravotně-sociální Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Platnost akreditace do: 31. 12. 2016

Rozšířit fotografii: 
false