Důležitá data

Dny otevřených dvěří:   

8. 12. 2018, od 10:00 do 14:00 hod. a 17. 1. 2019 od 15:30 do 18:30 hod.

 

Místo: Fakulta zdravotnických studií v areálu SZŠ Pardubice, ul. Průmyslová 395, Pardubice

  • Program: vždy na začátku představení fakulty a informace o studiu, prohlídka budovy, odborných laboratoří a kolejí. Pro zájemce budou k dispozici informační letáky, studijní plány, možnost zakoupení tiskopisu přihlášky ke studiu.

Uzávěrky přihlášek:

  • pro bakalářské programy: 28. 2. 2019

  • pro navazující magisterské programy: 28. 2. 2019

Data přijímacích zkoušek:

  • do bakalářských programů: 29. 5. 2019

  • do navazujících magisterských programů: 22. 5. 2019

Podrobné informace o kritériích přijetí do jednotlivých studijních programů/oborů a přijímacím řízení 2019/2020 naleznete ve směrnicích pro bakalářské a magisterské studijní obory

Rozšířit fotografii: 
false