Konference

Fakulta organizuje mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy. Výstupem je plnotextový sborník, který fakulta pravidelně evaluuje ve vědeckých databázích.

Dále fakulta pořádá studentskou vědeckou konferenci, a to nejen fakultní kolo, ale i kolo celostátní pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pro studenty dalších vysokých škol. Výstupem tohoto celostátního kola je recenzovaný sborník abstrakt. Každoročně pořádá fakulta také Konferenci studentů doktorských studijních programů.

V roce 2019 je hostitelem a zároveň hlavním organizátorem mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství v České a Slovenské republice.

 

Studenti i akademičtí pracovníci fakulty se navíc aktivně účastní dalších konferencí v rámci České republiky i v zahraničí, kde prezentují svoje výstupy.

 

 

Rozšířit fotografii: 
false

Přehled akcí

Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy 2020
VI. ročník Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Odkaz Florence Nightingalové na cestě k moderní péči 22. dubna 2020 Fakulta zdravotnických...