Vyhlášené studentské ceny 2018/2019

Vyhlášené studentské ceny pro akademický rok 2018/2019.

 

 

Cena Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. zastoupená generálním ředitelem MUDr. Tomášem Gottvaldem

vyhlašuje v akademickém roce 2018/2019 pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice cenu Nemocnice Pardubického kraje, a. s. za vynikající úroveň bakalářské nebo diplomové práce.

Tato cena je spojena s finanční odměnou ve výši 8 000 Kč v případě bakalářské práce a 12 000 Kč v případě diplomové práce.

Návrh na udělení ceny bude vycházet z návrhů předsedů komisí pro státní závěrečné zkoušky, které předkládá generálnímu řediteli děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

false

Cena Pardubického kraje

Pardubický kraj, zastoupený členem Rady Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Ladislavem Valtrem, MBA

vyhlašuje v akademickém roce 2018/2019 pro studenty navazujících magisterských studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice cenu Pardubického kraje za vynikající úroveň diplomové práce.

Tato cena je spojena s finanční odměnou ve výši 12 000 Kč.

Návrh na udělení ceny bude vycházet z návrhů předsedů komisí pro státní závěrečné zkoušky, které předloží Ing. Ladislavu Valtrovi, MBA děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

false

Cena Medinu

Společnost MEDIN, a.s., přední český výrobce lékařských nástrojů a implantátů

vyhlašuje v akademickém roce 2018/2019 pro studenty navazujících magisterských studijních oborů Perioperační péče a Perioperační péče v gynekologii a porodnictví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice cenu Medinu za přínos diplomové práce v oboru perioperační péče. Tato cena je spojena s odměnou 10 tisíc korun.

Návrh na udělení ceny Medinu bude vycházet z doporučení členů komise státních závěrečných zkoušek. Zástupci společnosti Medin rozhodnou, která z navržených diplomových prací cenu získá.

false

Cena ČKPA

Česká komora porodních asistentek, z. s. v roce 2019 opět ocení nejlepší vybrané bakalářské práce z oboru Porodní asistence, jejichž výstup bude mít největší praktický přínos pro profesi porodní asistentky. Autorky budou oceněny finanční odměnou a zároveň jim bude umožněno dvouleté bezplatné členství v ČKPA s bezplatným vstupem na jakoukoliv odbornou akci pořádanou ČKPA.

 

Max. počet udělených cen za bakalářskou práci z oboru Porodní asistence: 1-2

false
Rozšířit fotografii: 
true