Nejen jak ovládnout ve smyku vybavenou sanitku

28. 4. 2021

I přes nepřízeň současné "covidové doby" jsme zvládli další posun v realizaci praktické části výuky u budoucích zdravotnických záchranářů. 

Od roku 2014 je součástí studijního programu  Zdravotnický záchranář jeho praktické části i Kurz řidičských a navigačních dovedností. Součástí kurzu, jak již název napovídá, je prověření řidičských schopností skrze jízdu zručnosti nebo absolvování školy smyku. Všechny tyto činnosti se opírají o povinnou teoretickou přípravu. Zmiňované navigační schopnosti získají studenti nejen teoretickými znalostmi, ale právě při práci s radiostanicemi a nácviku orientace v terénu. To vše je základem práce s GPS souřadnicemi.

Jak ovládnout ve smyku vybavenou sanitku?
Díky stále se rozšiřující spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje se letos povedlo realizovat povinnou část tohoto kurzu s jejich velkým přispěním. Studenti 3. ročníku zdravotnického záchranářství si tak užili adrenalinu školy smyku v několika sanitkách vozového parku ZZSPAK. V předchozích letech byly školy smyku realizovány ve vozech osobních.

"Spolupráce s kolegy z praxe je velmi důležitá a vážíme si ji, protože vždy přispívá k dalšímu zvýšování kvality studia, a tím i vyšší připravenosti studentů do praxe," dodává Mgr. Jindra Holeková, vyučující a garantka odborné praxe zdravotnických záchranářů a záchranářka v jedné osobě. A přidává poděkování kolegovi Michalu Maškovi, externímu pedagogovi a záchranáři pardubické záchranky za skvělou organizaci celého kurzu, a také všem lektorům kurzu z řad řidičů ZZSPAK.

 

 

Michaela Zákoutská
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice