Mezinárodní konference

Fakulta organizuje mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy.

Výstupem je plnotextový sborník, který fakulta pravidelně evaluuje ve vědeckých databázích.

 

Rozšířit fotografii: 
false