Mezinárodní doktorandské konference

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice se podílí na pořádání společných mezinárodních konferencí studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství.

Cílem společně organizovaných konferencí je umožnit studentům doktorských studijních programů získat zkušenosti s pořádáním konferencí a hlavně poskytnout otevřený diskusní prostor studentům i jejich školitelům ke sdílení výzkumných záměrů, vědecko-výzkumných metod a výsledků studentských projektů. Na půdě naší fakulty proběhl v roce 2019 první ročník konference.

Rozšířit fotografii: 
false