Říjen jako měsíc boje proti rakovině prsu

1. 10. 2020

Říjen je celosvětově prezentován jako měsíc boje proti rakovině prsu a podpory nemocných žen. Světová zdravotnická organizace WHO uvádí, že rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění u žen, které každoročně celosvětově postihne více než 2 miliony žen. Prevence je proto nesmírně důležitá, a pozornost je jí věnována i v naší výuce.

Prevenci rakoviny se věnují i odborníci z Fakulty zdravotnických studií. Vedoucí katedry ošetřovatelství PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. se ve výuce věnuje i tomuto důležitému tématu a říká: „Prevence zhoubných nádorů prsu, která by měla začít již v pubertě, zahrnuje jak zdravý životní styl, tak preventivní prohlídky. Ženy nad 45 let by pak měly jednou za dva roky absolvovat mamografický screening. Samovyšetření prsu má ale mezi dalšími diagnostickými metodami nezastupitelné místo“. Jak správně provádět preventivní vyšetření? Katka Horáčková popisuje: „Vyšetření je vhodné provádět jednou měsíčně, po ukončení menstruace. Pravidelné vyšetření pohledem umožní pozorovat případné změny ve velikosti či tvaru prsou. Důležité je také vyšetření pohmatem“.

S různými stádii rakoviny prsu se u svých pacientů v profesním životě setkávají i někteří naši absolventi, ať už se jedná například o všeobecné sestry nebo radiologické asistenty. Všeobecná sestra má zásadní roli ve všech sférách prevence. Zejména její správná edukační činnosti může vést ke včasnému záchytu nádorového onemocnění, což má značný vliv na jeho úspěšnou léčbu a kvalitu života pacientů. Proto je důležité studium propojující teorii s praxí, které právě Fakulta zdravotnických studií nabízí.

Studenti mají možnost realistického nácviku samovyšetření pomocí návlekového modelu prsů. Model zobrazuje pokožku v nejjemnějších detailech, je realistický na dotek a obsahuje benigní i maligní nádory v různých stádiích rozvoje. Fakulta využívá také dermatoskop, který slouží ke včasnému záchytu melanomu, modely pro samovyšetření varlat, nebo modely pro rektální vyšetření se simulací zhoubných nádorů konečníku. Společně s našimi studenty pomáháme v prevenci rakoviny.

Zároveň od roku 2019 spolupracujeme s týmem Loono a společně pořádáme workshopy pro studenty napříč všemi ošetřovatelskými obory. 

Mgr. Miroslava Jiráková
Centrum péče o zdraví