Studentské ceny děkana za akademický rok 2019/2020

30. 10. 2020

Studentská cena děkana za akademický rok 2019/2020 byla udělena celkem devíti studentům Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Oceněni byli studenti napříč bakalářskými i magisterskými obory. Studentská cena děkana II. stupně je udělována za vynikající úroveň bakalářské práce a její obhajoby, doložená doporučením a zdůvodněním komise pro státní závěrečné zkoušky.  Oceněnému je přiznáno stipendium ve výši 8.000 Kč.

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

STUDIJNÍ OBOR

NÁZEV ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Bc. Klimešová Erika

Zdravotně-sociální pracovník

Stigmace a sebestigmace v životě lidí s duševním onemocněním.

Bc. Procházková Michaela

Zdravotnický záchranář

Transport dětského pacienta v přednemocniční péči

Bc. Janů Kateřina

Všeobecná sestra

Systém psychosociální intervenční služby – peeři a jejich služby ve zdravotnických zařízeních v České republice

Bc. Olha Voroniuk

Porodní asistentka

Informační mapa péče pro ženu před abdominální hysterektomií

Bc. Antošová Marie (roz. Štaffová)

Radiologický asistent

Dávky na rizikové struktury při brachyterapii prsu

Mgr. Michaela Neubergová

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Početní kontrola materiálu v perioperační péči.

Mgr. Zlata Kocmanová

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Zdravotní gramotnost u žen podstupujících gynekologickou operaci.

Mgr. Šírová Petra (roz. Petrláková)

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Využití reminiscence u seniorů

Mgr. Karel Odložilík

Perioperační péče

Management bezpečné perioperační péče.

GRATULUJEME!      

#STUDUJFZS

Mgr. Miroslava Jiráková
Centrum péče o zdraví