Další spolupráce

V rámci dvou projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je v současné době realizována výuka v angličtině ve studijním programu Všeobecná sestra (jedná se o 4 předměty, které jsou studentům nabízeny jak v českém, tak v anglickém jazyce).

Záměr zkvalitňovat výuku v anglickém jazyce je naplňován i vzděláváním zaměstnanců. Od roku 2015 pořádá fakulta pravidelné kurzy anglického jazyka pro zaměstnance ve 2 úrovních. Vzdělávání v cizím jazyce je realizováno též v rámci projektu OP VVV a rozšířeno o výuku odborné angličtiny.

Rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce se zahraničními subjekty je na FZS naplňován zejména prostřednictvím projektů: Erasmus+ (spolupráce s Francií, Finskem, Belgií, Řeckem).

Rozšířit fotografii: 
false