SZŠ Pardubice je naší první fakultní školou

3. 5. 2021

Střední zdravotnická škola Pardubice je historicky první fakultní školou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Smlouvu o spolupráci obě instituce podepsaly za účelem propojení středního a vysokého školství, a vzájemné spolupráce při rozvíjení znalostí a schopností studentů a žáků. Dalším společným cílem je propojit střední a vysoké školství při výchově a vzdělávání špičkových odborníků, a také šířit povědomí o významu ošetřovatelství a jiných nelékařských zdravotnických profesí.

 

Proděkanka pro internacionalizaci a rozvoj PhDr. Kateřina Horáčková, PhD. doplňuje: „Spolupráce se středními školami je jednou ze strategických priorit FZS. Se Střední zdravotnickou školou Pardubice sdílíme jeden areál a spolupracujeme dlouhodobě. Statut první fakultní školy vnímám jako upevnění a prohloubení spolupráce, která bude oboustranně přínosná. Od spolupráce očekáváme zejména záchyt nadaných studentů, kteří budou pokračovat ve studiu na naší fakultě. Plánů máme mnoho. Doufáme, že epidemiologická situace nám dovolí zrealizovat naši první společnou akci, a to je Den krajského zdravotnictví, který bychom chtěli společně zrealizovat 23. 9. 2021. Posláním této akce je žákům základních a studentům středních škol představit význam zdravotnických profesí, jejich perspektivu, společenskou relevanci a vysokou uplatnitelnost na trhu práce, zejména v Pardubickém kraji.“

 

Ředitelka SZŠ Pardubice, Mgr. Monika Máslová říká: „Mottem naší školy je vychovat všestranně připraveného odborníka ve své profesi. Jako fakultní škola s FZS Pardubice bychom chtěli vzájemnou spoluprací rozvíjet znalosti a schopnosti našich žáků, zejména talentovaných. Společně bychom podpořili jejich zapojení do mimoškolních aktivit a přijetí absolventů ke studiu na vysoké škole. Propojením středoškolského a vysokoškolského studia si slibujeme součinnost při výchově a vzdělávání zdravotnických pracovníků. Významná je pro nás i vzájemná spolupráce našich pedagogů a akademických pracovníků v oblasti přípravy žáků na jejich budoucí povolání.

 

 

Mgr. Miroslava Jiráková, MBA
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice