Seminář k programu COST

Uložit do kalendáře 04-05-2021 13:00 04-05-2021 15:00 Czech republic/Europe Seminář k programu COST Online seminář k programu COST pro akademické a administrativní pracovníky Fakulty zdravotnických studií, který se koná 4. května 2021 od 13 hodin, online v prostředí MS Teams (odkaz neleznete ve svém emailu). Cílem...
04. 05. 2021
Seminář k programu COST

Online seminář k programu COST pro akademické a administrativní pracovníky Fakulty zdravotnických studií,
který se koná 4. května 2021 od 13 hodin, online v prostředí MS Teams (odkaz neleznete ve svém emailu).

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s programem COST a jím podporovaných aktivitách a dále informovat o možnostech zapojení do tohoto programu prostřednictvím připojení se k již běžící akci nebo podáním nového projektu v rámci vyhlášené výzvy pro rok 2021.
Cílovou skupinou semináře jsou vědecko-výzkumní a akademičtí pracovníci a zástupci projektové podpory.

Seminář je určen všem těm, kteří chtějí:

§  získat nové kontakty na zahraniční pracoviště,

§  mezinárodně zviditelnit svůj VaV tým,

§  sdílet VaV zkušenosti s ostatními institucemi,

§  podílet se se zahraničními institucemi na řešení (nejenom) COST projektu,

§  podpořit kariérní rozvoj studentů fakulty,

§  získat financování na zahraniční VaV výjezdy.

 

Všichni jste srdečně zvány a těším se na Vaši hojnou účast. Seminářem bude provázet Ing. Lucie Machačová (odd. rozvoje a mezinárodních vztahů Univerzity Pardubice).

 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Ing. Denisa Horáková, projektový manažer FZS