13. Fakultní konference studentů DSP

Uložit do kalendáře 22-09-2022 9:00 22-09-2022 12:00 Czech republic/Europe 13. Fakultní konference studentů DSP Vážené kolegyně, kolegové, každý rok pořádáme pro naše akademické pracovníky - studenty doktorských studijních programů konferenci, na které prezentují cíle, metodologii a výsledky své disertační práce. Dovoluji si Vás tímto pozvat na 13.... Fakulta zdravotnických studií
22. 09. 2022 Fakulta zdravotnických studií
13. Fakultní konference studentů DSP

Vážené kolegyně, kolegové,

každý rok pořádáme pro naše akademické pracovníky - studenty doktorských studijních programů konferenci, na které prezentují cíle, metodologii a výsledky své disertační práce. Dovoluji si Vás tímto pozvat na 13. ročník Fakultní konference studentů doktorských studijních programů, která se koná 22. 9. 2022 od 9.00 hodin, učebna ZE3.

Cílem konference je nejen poskytnout si navzájem širší zpětnou vazbu a podporu studentům, ale také sdílení vědecko-výzkumného know-how na naší fakultě. Vedení fakulty se snaží vědecko-výzkumný potenciál akademických pracovníků podporovat a propojovat, proto je vhodné využít tuto konferenci ke společnému sdílení.

 

RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA

proděkan pro vědu a výzkum

Studijní oddělení FZS
Ing. Monika Kofferová