Celostátní kongres Léčba rány 2023

Uložit do kalendáře 26-01-2023 9:00 27-01-2023 17:00 Czech republic/Europe Celostátní kongres Léčba rány 2023 Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou nemocnicí, Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. pořádá  XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí LÉČBA RÁNY... Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice
26. 01. - 27. 01. 2023 Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice
Celostátní kongres Léčba rány 2023

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou nemocnicí, Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. pořádá 
XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí LÉČBA RÁNY 2023

Cílem této multidisciplinární odborné akce je představení péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem.
Nosné téma letošního ročníku je „Nehojící se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví“.

Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných, tak i z přihlášených sdělení. Budou uspořádány mnohé workshopy, které prohloubí Vaše praktické dovednosti. V plánu je i panelová diskuze na téma „Aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích“.

Využijeme také jedinečné příležitosti účasti nově zvolené předsedkyně EPUAP prof. Pokorné, abychom se v bloku věnovaném dekubitům seznámili s posledními trendy a doporučenými postupy v jejich léčbě.

Jako tradičně se budeme zabývat problematikou a novými poznatky v léčbě diabetické nohy, onkologických ran a využití nových technologií v péči o nemocné s ránou. 

 Registrace (kongres-cslr.cz)

ČSLR Česká společnost pro léčbu rány
Michaela Zákoutská, Centrum péče o zdraví Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice