Volba kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky FZS UPCE

23. 1. 2023

Volební komise ve složení: Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa – předseda, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D. - členky komise, zpracovala harmonogram volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Písemné návrhy na kandidáty pro volbu děkana/děkanky FZS budou ve stanoveném termínu (2. 1. – 27. 1. 2023) předkládány členy akademické obce a vědecké rady fakulty volební komisi, která návrhy na funkci děkana/děkanky shromáždí, s navrhovanými kandidáty jejich kandidaturu projedná a ověří jejich souhlas s kandidaturou. Volební komise sestaví z podaných návrhů volební listinu, kterou následně zveřejní.

Harmonogram přípravy voleb:

Návrhy kandidátů:                 2.-27. ledna 2023 (9:00-15:00 hod)

Předvolební shromáždění:      14. února 2023 (9:00-11:00 hod)

Volba:                                     28. února 2023 (9:00-11:00 hod)

(volební listina bude vyvěšena nejpozději 3. února 2023)

 

Mgr.et Mgr. Ondřej Podeszwa
KOS FZS