Celostátní studentská konference 2023

Uložit do kalendáře 20-04-2023 9:00 20-04-2023 16:00 Czech republic/Europe Celostátní studentská konference 2023 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na XVI. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů,  Cílem konference je... Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice
20. 04. 2023 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice
Celostátní studentská konference 2023

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na XVI. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, 


Cílem konference je zprostředkovat setkání studentů, akademických pracovníků a odborné veřejnosti v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče z vysokých škol České republiky. Na konferenci studenti prezentují výsledky svých vědecko-výzkumných prací, kterých dosáhli v rámci svého studiaPrezentace probíhá před odbornou komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z praxe. Komise na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce.

Registrační poplatek na konferenci se NEPLATÍ.

K aktivní účasti se mohou přihlásit studenti bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.

Na konferenci jsou vítáni všichni studenti a akademičtí pracovníci.

Vstup zdarma
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Hana Štosová