Přijímací řízení 2022/2023

!!! VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY 23. 5. 2022 v e-přihlášce !!!

 


 

 

1.  Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice?

 

2.  Kde najdu informace k přijímacímu řízení?

 

3.  Kdy musím podat přihlášku?

  • 1. 11. 2021 - 31. 3. 2022

 

4.   Jaké přílohy musí mít e-přihláška do Bc. studia?

  • Příloha č. 1: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka (formulář FZS)
  • Příloha č. 2: Čestné prohlášení uchazeče o studium (formulář FZS)

 

5.   Kdy bude přijímací zkouška (PZ)?

  • Bc. studijní programy - zkouška bude probíhat 16. - 17. 5. 2022 (u studijního programu Zdravotnické záchranářství proběhnou testy fyzické zdatnosti 26. 5. 2022).
  • NMgr. studijní programy - zkouška bude probíhat 18. 5. 2022.

6.  Jak se připravit na přijímací zkoušku?

Informace o studiu 2022/2023:

false
false
Rozšířit fotografii: 
false