Kvalita a její perspektivy 2017

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá
dne 19. dubna 2017
IV. Mezinárodní konferenci KVALITA A JEJÍ PERSPEKTIVY
s podtitulem
Pomáhající profese v proměnách času

Konference proběhne v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, v ulici Průmyslová 395.

Konference se bude konat v rámci oslav 10. výročí založení Fakulty zdravotnických studií a bude zaměřena na témata související s rozvojem pomáhajících profesí, a to především na historii, současnost a perspektivy pomáhajících profesí, profesionální dozrávání osobnosti zdravotníka a specifika péče o pacienty v průběhu jejich života. Příspěvky bude možné také posílat do sekce Varia.

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře. Konference bude ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.

Jednací jazyk konference: čeština, angličtina

Sborník z příspěvků v anglickém jazyce bude předložen k posouzení pro indexaci do vědeckých databází a bude mít označení ISBN.

Součástí konference bude také

dne 20. dubna 2017
XII. Celostátní studentská vědecká konference
bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Rozšířit fotografii: 
false