Celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí Téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Uložit do kalendáře 22-01-2014 23:00 23-01-2014 23:00 Czech republic/Europe Celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí Téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče... Univerzita Pardubice, Univerzitní konferenční centrum
22. 01. - 23. 01. 2014 Univerzita Pardubice, Univerzitní konferenční centrum
12. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí  Téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Detailní informace ke kongresu ČSLR.

 

Okruhy přednášek budou: nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement. onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

Česká společnost pro léčbu rány; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Pardubická krajská nemocnice, a.s.
prim. MUDr. Ivo Bureš