ORL konference Pardubického a Královéhradeckého kraje na téma Spánková medicína a varia

Uložit do kalendáře 18-05-2018 8:00 19-05-2018 15:00 Czech republic/Europe ORL konference Pardubického a Královéhradeckého kraje na téma Spánková medicína a varia EA Hotel Kraskov, Třemošnice -Starý Dvůr
18. 05. - 19. 05. 2018 EA Hotel Kraskov, Třemošnice -Starý Dvůr
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice; Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové; Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska a Česká asociace sester sekce ORL
MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.
466 015 303