II. Kongres České komory porodních asistentek

Uložit do kalendáře 19-05-2018 7:30 19-05-2018 7:30 Czech republic/Europe II. Kongres České komory porodních asistentek Hlavním organizátorem kongresu je ČKPA a její pobočný spolek Východočeský spolek porodních asistentek (VČSPA). Na organizaci kongresu spolupracuje VČSPA/ČKPA s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Fakultou... Průmyslová 395, Pardubice
19. 05. 2018 Průmyslová 395, Pardubice

Hlavním organizátorem kongresu je ČKPA a její pobočný spolek Východočeský spolek porodních asistentek (VČSPA). Na organizaci kongresu spolupracuje VČSPA/ČKPA s Fakultou zdravotnických studií Univerzity PardubiceFakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni a Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence LF Ostravské univerzity v Ostravě.

Záštitu nad kongresem převzal děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. doc. MUDr. Milan Košťál, CSc. a náměstek primátora města Pardubice Mgr. Jakub Rychtecký.

Akce proběhne v Pardubicích 19. května 2018, zde je k dispozici více informací o kongresu.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice