Nové vedení FZS v čele s docentkou Janou Holou

17. 5. 2019

Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice proběhl slavnostní akademický obřad instalace nové děkanky,  docentky Jany Holé.

Spolu s proděkanem pro studium a vzdělávávací činnost PhDr. Zdeňkem Hrstkou, Ph.D. a proděkankou pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy doc. Petrou Mandysovou Ph.D., MSN tvoří nové vedení fakulty.