Novinky

24. 2. 2022 My, ruští vědci a vědečtí novináři, vyjadřujeme rozhodný protest proti válečným akcím, které zahájily ozbrojené síly naší země na území Ukrajiny. Tento fatální krok vede k ohromným lidským obětem a podrývá základy vytvořeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě leží plně na Rusku. Pro tuto válku neexistují žádné rozumné důvody. Snahy využít situaci na Donbase jako důvod k rozšíření vojenské operace nepůsobí...
Akademický senát Univerzity Pardubice odsuzuje ozbrojenou agresi ze strany Ruské federace vůči svobodné a suverénní Ukrajině. Vrcholní představitelé Ruské federace svými činy hrubě porušují Chartu OSN, občanům Ukrajiny upírají právo žít v míru a spolupodílet se na základě svobodného a demokratického rozhodování na směřování vlastní země. V souvislosti se vzniklou situací Akademický senát Univerzity Pardubice vyjadřuje podporu všem občanům Ukrajiny, kteří tuto agresi odmítají, a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vedení Univerzity Pardubice odsoudilo bezprecedentní ruskou invazi, která nevykazuje žádnou úctu k principům demokracie a základním hodnotám Evropské unie ve 21. století. Univerzita Pardubice symbolicky i konkrétně podpoří své studenty z Ukrajiny. Zároveň se rozhodla na protest proti vojenské agresi vypovědět dohody o spolupráci s ruskými univerzitami. Univerzita Pardubice ukončí veškeré formy spolupráce s Ruskem, včetně smluv s partnerskými vysokými školami. „Ruská...
 Vedení Univerzity Pardubice je znepokojeno současným vývojem na Ukrajině.   Vedení univerzity společně s děkany všech 7 fakult Univerzity Pardubice podporují v souladu s Chartou Spojených národů územní celistvost a suverenitu Ukrajiny.  „Eskalace napětí na ukrajinsko-ruské hranici je více než znepokojující. Je třeba si vážit hodnot demokracie, stejně jako principů Charty OSN. Na Univerzitě Pardubice studují společně studenti z různých kontinentů bez...
KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice  1. -- 2. 3. 2022 BLANAŘ Vít, Mgr., Ph.D., Katedra ošetřovatelství ČERNOHORSKÁ Iveta, Mgr., Katedra klinických oborů ČERVENKOVÁ Zuzana, Mgr., Ph.D., Katedra klinických oborů FALTOVÁ Barbora, Mgr., Katedra porodní asistence...
Milí uchazeči, Dny otevřených dveří jsou za námi, stejně tak i Gaudeamus. Připravili jsme pro vás web OTVÍRÁME PRO TEBE DVEŘE FZS | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz) , kde najdete spoustu užitečných a zajímavých informací včetně virtuální prohlídky fakulty nebo videí nabízených studijních programů.  Máme pro vás novinku. Ještě lepší a individuálnější informační servis. SPECIÁLNÍ PÉČE O UCHAZEČE  Nebyli jste na Dni otevřených dveří?  Nevadí....
Letos slavíme 15 let Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Ústav zdravotnických studií založený v roce 2002 se transformoval a získal statut vysokoškolské fakulty v lednu 2007. Je to tedy už  20 let, co vzděláváme odborníky pro nelékařské zdravotnické profese. 20 let vzděláváme pro život.  V červnu, to bude také 20 let od založení klinik ORL, interní a chirurgické. V následujícím období do června nás čeká bohatý program u příležitosti oslav všech...
Univerzita Pardubice se opět představila budoucím studentům na veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Praze. Uchazeči se potkali se zástupci všech 7 fakult univerzity. Kromě nabídky všech potřebných informací ke studiu a přijímacímu řízení na Univerzitě Pardubice vtáhli vysokoškoláci z Dopravní fakulty Jana Pernera zájemce do hry. Připravili totiž zajímavou soutěž, která simuluje skutečné fyzikální podmínky a děje při rozjíždění vlaku. Její algoritmy se používají při simulačních...