Novinky

Vyhlášení výsledků 11. studentské vědecké konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů  - 24. března 2014   S prezentací vystoupilo celkem 18 studentů – 7 z bakalářských a 11 z magisterských studijních oborů. Konference se dále zúčastnilo 86 studentů, 14...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Do konce února je možné využít bezplatný zkušební přístup k největší online databázi dizertačních/diplomových prací z celého světa ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global). Obsahuje více než 1 milion plných textů v PDF včetně multimediálních příloh. Obsah je zajímavý pro všechny fakulty a...
Termíny pro podání přihlášek: pro bakalářské studium: 28.2.2014 pro navazující magisterské studium: 28.2.2014 pro doktorské studium: 31.5.2014  Kompletní informace týkající se přijímacího řízení naleznete na : http://www.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni.html
PROTOKOL o průběhu a výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice   1.1 Fakulta / univerzitní ústav: Fakulta zdravotnických studií (FZS)   1.2 Datum konání voleb: 10. 12. a 11. 12. 2013   1.3 Počet členů akademické obce ke dni: 31. 10. 2013             1.3.1 Akademičtí pracovníci: 73    ...
Volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice 2013   Výsledky podávání návrhů kandidátů do obou komor Akademického senátu UPa   Dne 1. – 25. 11. 2013 proběhlo na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice podávání písemných návrhů na kandidáty do Akademického senátu UPa – komory studentů a komory...
MEZINÁRODNÍ TÝDEN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY PARDUBICE 2013   Ve dnech 21. až 25. října se na Fakultě zdravotnických studií (FZS) koná MEZINÁRODNÍ TÝDEN k upevnění spolupráce fakulty s partnerskými zahraničními univerzitami. Z partnerských univerzit přijedou do Pardubic zástupci tří univerzit: z Ankara University (Turecko), z...
Imatrikulace na Fakultě zdravotnických studií dne 11. 10. 2013   Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií se uskuteční v pátek 11. října v aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice. Zahájení obřadu je v 9,00 hod. Sraz studentů na nácvik je v 7,30 hod. v předsálí...