Novinky

MEZINÁRODNÍ TÝDEN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY PARDUBICE 2013   Ve dnech 21. až 25. října se na Fakultě zdravotnických studií (FZS) koná MEZINÁRODNÍ TÝDEN k upevnění spolupráce fakulty s partnerskými zahraničními univerzitami. Z partnerských univerzit přijedou do Pardubic zástupci tří univerzit: z Ankara University (Turecko), z...
Imatrikulace na Fakultě zdravotnických studií dne 11. 10. 2013   Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií se uskuteční v pátek 11. října v aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice. Zahájení obřadu je v 9,00 hod. Sraz studentů na nácvik je v 7,30 hod. v předsálí...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Školení BOZP a PO  – pro studenty  1.ročníků Informuji, že školení BOZP a PO pro studenty 1. ročníků se uskuteční dle následujícího časového harmonogramu:   Čtvrtek 3. 10. 2013, v čase 8,50-9,20 hod. – obory OI, OK, PP – v jídelně SZŠ. Pondělí 7. 10. 2013, v čase 7,15-8,00 hod. – obory PA + VS  – v  jídelně SZ...
V y h l a š u j i   pro studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a Zdravotně sociální péče Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice   v pátek dne 11. října 2013   D Ě K A N S K É   V O L N O     V tento den je výuka...
Sponze na Fakultě zdravotnických studií dne 11. 10. 2013   Slavnostní bakalářská sponze absolventů Fakulty zdravotnických studií se uskuteční v pátek 11. října 2013 v aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice. Slavnostní zahájení obřadu je ve 13,00 hod.   Sraz absolventů je ve 12,00 hod. v předsálí Auly!   Obřad potrv...
Instrukce pro zápisy do vyšších ročníků pro ak. rok 2013/14   Prosíme, pozorně si pročtěte následující instrukce!   Každý student je povinen nejpozději k  4. 9. 2013 doručit svůj studijní výkaz na studijní oddělení (není vyžadována osobní účast studenta).   Nejpozději k tomuto datu musí mít student ve svém výkazu zapsány všechny splněné zkoušky a zápočty. Za kompletnost a správnost zápisů ve studijním výkazu zodpovídá student!!!   Student si musí předepsat do studijního...
Oznamuji, že Fakulta zdravotnických studií vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 do navazujícího magisterského programu Ošetřovatelství, do studijních oborů Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Pravidla pro 2.kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 naleznete na http://www.upce.cz/fzs/studium/magisterske/smernice-2-kolo-nmgr.pdf.          
Zápisy do doktorských studijních programů dne 19.9.2013 Zápisy do doktorských studijních programů proběhnou ve čtvrtek 19.9.2013 na Fakultě zdravotnických studií v učebně ZC23 v následujících časech:   od 9,00 hod. zápis do 1.ročníku pro přijaté uchazeče, po skončení konference (cca v 15,00 hod.) zápis do vyšších ročníků.