Novinky

Dne 15. února 2019 předsedkyně Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií. Písemné návrhy na kandidáty na funkci děkana FZS UPa je možné vložit do volební schránky na studijním oddělení FZS UPa od 15. 2. 2019 do 6. 3. 2019 do 14:00 hodin nebo osobní, či písemnou formou na adresu fakulty k rukám předsedkyně volební komise Mgr. Markéty Papršteinové, Ph.D...
Univerzita Pardubice v rámci svého programu k 30. výročí sametové revoluce představila unikátní výstavu s názvem Za vaši a naši svobodu 1968-2018 o protestech proti okupaci Československa v roce 1968 ve státech komunistického bloku. Do Pardubic ji přivezla její patronka, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. „Informace o tehdejších protestech se do našich médií po roce 68 samozřejmě nedostaly a musíme poděkovat současným badatelům, že našli prameny a archivy k těmto...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2021. Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální a multilaterální projekty. Výzva je otevřena...
Políbená ohněm 01. 02. 2019
Pavlína Havlenová (25). Medailistka z řady domácích i zahraničních extrémních hasičských závodů. Pracuje jako zdravotnická záchranářka, jezdí se sanitkou, kterou někdy i řídí. Narodila se v hasičské rodině, tatínek je profesionál. Přes hasičské kroužky se dostala do sboru dobrovolných požárníků v rodné Vladislavi na Třebíčsku, kde působí dodnes. Na Univerzitě Pardubice vystudovala obor zdravotnický záchranář. Její sport patří mezi nejrozšířenější v České republice a ona sama platí v...
Předvolební shromáždění akademické obce k volbě děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se bude konat v úterý dne 12. února 2019 od 14:00 hodin v učebně ZA 6 na Fakultě zdravotnických studií UPa, Průmyslová ul. 395, Pardubice, s následujícím programem: Zahájení Předvolební projev kandidáta na pozici děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc. dr.h.c. Prostor pro dotazy členů akademické obce k...
Volební výsledek podaných návrhů na kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií UPa na období 2019 - 2022 Návrhy byly navrhovateli podávány v období od 4. 1. 2019 do 18. 1. 2019. Následně volební komise ověřila souhlasy navržených kandidátů s jejich kandidaturou.   Navržení kandidáti na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií, kteří vyjádřili souhlas s jejich kandidaturou: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.   ...
Pardubičtí analytičtí chemici představili unikátní metodu, díky které je možné ještě v raném stadiu zjistit rakovinu slinivky břišní, jež patří mezi nejhůře zjistitelné karcinomy. Podívejte se na reportáž a rozhovor s profesorem Holčapkem. Říká se jí skrytý zabiják. Rakovinu slinivky břišní je těžké odhalit, a když už se tak stane, bývá většinou na léčbu pozdě. Podle dat, která před děma lety zveřejnila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, přežije následujících...
Volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Návrhy na kandidáty je možné přijímat od 23. 1. 2019 do 22. 2. 2019 Volby proběhnou ve dnech 7. 3. – 8. 3. 2019   Volební komise Pro volby do Akademického senátu FZS byla, v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu FZS, jmenována Akademických senátem FZS volební komise ve složení: Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. – předsedkyně komise Mgr. Iryna...