Novinky

Sponze absolventů bakalářských studijních programů Fakulty zdravotnických studií v ak. r. 2015/2016   proběhne dne:  9. 10. 2015   Sponze oborů:           Porodní asistentky, Všeobecné sestry-prezenční, Všeobecné sestry-kombinované Radiologický asistent Zdravotně-sociální pracovník Zdravotnický záchraná&#...
Imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářských studijních programů Fakulty zdravotnických studií v ak. r. 2015/2016   proběhne dne:  9. 10. 2015   Imatrikulace oborů:  Porodní asistentky,  Všeobecné sestry-prezenční,  Všeobecné sestry-kombinované   prezence, nácvik 8,00 – 9,00 hod...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V y h l a š u j i   pro studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a Zdravotně sociální péče Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice   v pátek dne 9. října 2015   D Ě K A N S K É   V O L N O     V tento den je výuka zruš...
Školení BOZP a PO - pro studenty 1. ročníků Informuji, že školení BOZP a PO pro studenty 1. ročníků se uskuteční dle následujícího časového harmonogramu: Studijní obor Datum Čas Místo Navazující magisterské obory (OI, OK, PP) úterý 22. 9. 2015 7,10-7,50 hod. ZE1...
Program 6. Fakultní konference studentů doktorských programů, která se koná ve čtvrtek dne 17. 9. 2015 v učebně ZC 23 viz níže v odkazu: https://dokumenty.upce.cz/aktualita-priloha/FZS/2015/konference-phd.pdf  
  místnost 14. 9. 2015   8.00 - 12.00 Kognitivní trénování paměti PhDr. Magda Taliánová, Ph.D., Mgr. Ilona Holubová ZE3   14.00 - 16.00 Logopedie v ošetřovatelské péči Mgr. Renáta Coufalová (IN+IN) ZE3   15. 9. 2015  8.00...
Změna úředních hodin studijního oddělení Fakulty zdravotnických studií – od 1.7.2015 Oznamuji změnu úředních hodin studijního oddělní Fakulty zdravotnických studií. Ve středu 8. 7. 2015 a ve čtvrtek 9. 7. 2015 jsou úřední hodiny z důvodu konání zápisů ZRUŠENY. V neodkladných případech kontaktujte studijní odd...
  V uplynulém akademickém roce proběhl na Fakultě zdravotnických studií po několikaleté pauze certifikovaný kurz Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence určený pro registrované všeobecné sestry a porodní asistentky. Poprvé byl tento kurz realizován podle „Vzdělávacího programu certifikovaného kurzu MENTOR KLINICKÉ PRAXE...