Novinky

Dne 12. 5. 2015 proběhlo zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa na kterém děkan fakulty prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. představil změnu organizační struktury obsaženou ve Statutu Fakulty zdravotnických studií. Současně představil senátorům záměr jmenovat na místo proděkanky pro: -         ...
Dne 27.4.2015 budou realizovány modelové situace první pomoci pro studenty 1. ročníku RA v celém areálu  FZS.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Aktuality projektu Adopce na dálku Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. Otto František Babler   Vážené studentky, vážení studenti, Od akademického roku 2011/2012 existuje na FZS Univerzity Pardubice dobrovolný projekt Adopce na dálku. Společnými silami se nám již podařilo, prostřednictvím organizace ACET ČR, o. s., zajistit školné pro 2 děti...
Z důvodu rekonstrukce bude Lékařská knihovna v Pardubické nemocnici v termínu od 12. 3. do 29. 3. 2015  UZAVŘENA. V této době nebude možné vypůjčit ani vrátit  knihy a časopisy. Rešerše a články budou vyřizovány e-mailem: (dana.tlapakova@nemocnice-pardubice.cz), dočasné pracoviště bude v 1. patře, vlevo na konci chodby, v archivu č....
P O Z V Á N K A na předvolební shromáždění akademické obce k volbě děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice   které se bude konat ve čtvrtek 5. března od 14:00  v učebně ZE 1 na FZS UPa, Průmyslová ul. 395, Pardubice, s následujícím programem:   Zahájení Předvolební projev prof. MUDr. Josefa...
Termíny pro podání přihlášek: pro bakalářské studium: 28.2.2015 pro navazující magisterské studium: 28.2.2015 pro doktorské studium: 30.5.2015 Kompletní informace týkající se přijímacího řízení naleznete na : http://www.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni.html