Novinky

Imatrikulace na Fakultě zdravotnických studií dne 11. 10. 2013   Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií se uskuteční v pátek 11. října v aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice. Zahájení obřadu je v 9,00 hod. Sraz studentů na nácvik je v 7,30 hod. v předsálí...
Školení BOZP a PO  – pro studenty  1.ročníků Informuji, že školení BOZP a PO pro studenty 1. ročníků se uskuteční dle následujícího časového harmonogramu:   Čtvrtek 3. 10. 2013, v čase 8,50-9,20 hod. – obory OI, OK, PP – v jídelně SZŠ. Pondělí 7. 10. 2013, v čase 7,15-8,00 hod. – obory PA + VS  – v  jídelně SZ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V y h l a š u j i   pro studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a Zdravotně sociální péče Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice   v pátek dne 11. října 2013   D Ě K A N S K É   V O L N O     V tento den je výuka...
Sponze na Fakultě zdravotnických studií dne 11. 10. 2013   Slavnostní bakalářská sponze absolventů Fakulty zdravotnických studií se uskuteční v pátek 11. října 2013 v aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice. Slavnostní zahájení obřadu je ve 13,00 hod.   Sraz absolventů je ve 12,00 hod. v předsálí Auly!   Obřad potrv...
Instrukce pro zápisy do vyšších ročníků pro ak. rok 2013/14   Prosíme, pozorně si pročtěte následující instrukce!   Každý student je povinen nejpozději k  4. 9. 2013 doručit svůj studijní výkaz na studijní oddělení (není vyžadována osobní účast studenta).   Nejpozději k tomuto datu musí mít student ve svém výkazu zapsány všechny splněné zkoušky a zápočty. Za kompletnost a správnost zápisů ve studijním výkazu zodpovídá student!!!   Student si musí předepsat do studijního...
Zápisy do doktorských studijních programů dne 19.9.2013 Zápisy do doktorských studijních programů proběhnou ve čtvrtek 19.9.2013 na Fakultě zdravotnických studií v učebně ZC23 v následujících časech:   od 9,00 hod. zápis do 1.ročníku pro přijaté uchazeče, po skončení konference (cca v 15,00 hod.) zápis do vyšších ročníků.  
Oznamuji, že Fakulta zdravotnických studií vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 do navazujícího magisterského programu Ošetřovatelství, do studijních oborů Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Pravidla pro 2.kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 naleznete na http://www.upce.cz/fzs/studium/magisterske/smernice-2-kolo-nmgr.pdf.          
Seznamovák 2013 Seznamovák je aktivita studentů, která si dala za cíl seznámit nové studenty budoucích 1.ročníků se studiem na Univerzitě Pardubice.   Bližší informace pro zájemce o účast na Seznamováku 2013 na: http://www.upceseznamovak.cz/ Kontakt: Jan Němec tel.: 721 083 383 e-mail: seznamovakupce@seznam.cz