Novinky

Volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice 2013   Výsledky podávání návrhů kandidátů do obou komor Akademického senátu UPa   Dne 1. – 25. 11. 2013 proběhlo na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice podávání písemných návrhů na kandidáty do Akademického senátu UPa – komory studentů a komory...
MEZINÁRODNÍ TÝDEN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY PARDUBICE 2013   Ve dnech 21. až 25. října se na Fakultě zdravotnických studií (FZS) koná MEZINÁRODNÍ TÝDEN k upevnění spolupráce fakulty s partnerskými zahraničními univerzitami. Z partnerských univerzit přijedou do Pardubic zástupci tří univerzit: z Ankara University (Turecko), z...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Imatrikulace na Fakultě zdravotnických studií dne 11. 10. 2013   Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia Fakulty zdravotnických studií se uskuteční v pátek 11. října v aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice. Zahájení obřadu je v 9,00 hod. Sraz studentů na nácvik je v 7,30 hod. v předsálí...
Školení BOZP a PO  – pro studenty  1.ročníků Informuji, že školení BOZP a PO pro studenty 1. ročníků se uskuteční dle následujícího časového harmonogramu:   Čtvrtek 3. 10. 2013, v čase 8,50-9,20 hod. – obory OI, OK, PP – v jídelně SZŠ. Pondělí 7. 10. 2013, v čase 7,15-8,00 hod. – obory PA + VS  – v  jídelně SZ...
V y h l a š u j i   pro studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a Zdravotně sociální péče Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice   v pátek dne 11. října 2013   D Ě K A N S K É   V O L N O     V tento den je výuka...
Sponze na Fakultě zdravotnických studií dne 11. 10. 2013   Slavnostní bakalářská sponze absolventů Fakulty zdravotnických studií se uskuteční v pátek 11. října 2013 v aule Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice. Slavnostní zahájení obřadu je ve 13,00 hod.   Sraz absolventů je ve 12,00 hod. v předsálí Auly!   Obřad potrv...
Instrukce pro zápisy do vyšších ročníků pro ak. rok 2013/14   Prosíme, pozorně si pročtěte následující instrukce!   Každý student je povinen nejpozději k  4. 9. 2013 doručit svůj studijní výkaz na studijní oddělení (není vyžadována osobní účast studenta).   Nejpozději k tomuto datu musí mít student ve svém výkazu zapsány všechny splněné zkoušky a zápočty. Za kompletnost a správnost zápisů ve studijním výkazu zodpovídá student!!!   Student si musí předepsat do studijního...
Zápisy do doktorských studijních programů dne 19.9.2013 Zápisy do doktorských studijních programů proběhnou ve čtvrtek 19.9.2013 na Fakultě zdravotnických studií v učebně ZC23 v následujících časech:   od 9,00 hod. zápis do 1.ročníku pro přijaté uchazeče, po skončení konference (cca v 15,00 hod.) zápis do vyšších ročníků.