Novinky

První ročník akce pro studenty s názvem Příliv se konal ve středu 26. září. Studenti nejen prvních ročníků mohli načerpat spoustu informací, které jim pomohou s jejich nástupem a orientací na univerzitě. Zároveň se mohli pobavit, seznámit se s jednotlivými fakultami, studentskými spolky nebo usednout pod strom k mezinárodnímu pikniku. A nechyběl ani náš první charitativní „blešák“. Akci Příliv provázelo slunečné počasí, stánky tak mohly být rozesety jak uvnitř útrob...
Brány Univerzity Pardubice se opět otevřou veřejnosti při celonárodní NOCI VĚDCŮ, která nastane už tento pátek 5. října. O tom, jak se věda vyvíjela, jaké jsou její zákonitosti i nejnovější poznatky se návštěvníci přesvědčí na téměř padesátce stanovišť s pokusy, ukázkami a hrátkami v areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Ta bude celý páteční večer zaplněna demonstračními stánky všech fakult univerzity při NOCI VĚDCŮ. Letos s podtitulem „STO LET...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je jako první v ČR majitelem nejnovější verze simulovaného pacienta Apollo od firmy Medim. Tato výuková pomůcka jednoznačně rozšiřuje kvalitu výuky napříč všemi studijními obory. SA Apollo umožnuje komplexní simulaci různých scénářů akutních stavů např. anafylaktický šok - vystupňované alergické reakce, umožňuje nácvik rozšířené neodkladné péče - elektroimpulzoterapii, punkce pneumothoraxu,...
  POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACI A BAKALÁŘSKOU SPONZI Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia FZS se koná 5. října 2018 v 8.00 a 10.30 hodin. Sraz studentů je stanoven dle zaslaného rozpisu oborů v předsálí Auly Arnošta z Pardubic, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná. Slavnostní sponze absolventů bakalářských studijních programů se koná 5. října 2018 v 13.00 hodin. Sraz absolventů je v předsálí Auly...
Rozhodně jeďte a využijte tak skvělé možnosti vycestovat a získat nové zkušenosti nejen odborné, ale i jazykové a to vše s finanční podporou Univerzity Pardubice. Otevíráme 2. kolo výběrového řízení na Erasmus+ studijní pobyty a stáže. Do 30. 9. 2018 je možné podat přihlášku. Bližší informace na https://studenti.upce.cz/studenti/erasmus-programove-zeme  
V novém akademickém roce 2018/2019 se mohou čtenáři Univerzitní knihovny těšit na nové služby. Mají možnost většího počtu výpůjček nebo platit bezhotovostně za upomínky. V galerii je k vidění nová výstava a se změnami přicházejí i koleje a menza. Univerzitní knihovna je připravena na příliv studentů. Svým čtenářům nabídne zase lepší služby a přichystala několik změn. Reagovala tak na opakovaná přání svých uživatelů. „Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit...
Vážení studenti,  dovoluji si Vám přeposlat odkaz s pozvánkou na jistě zajímavou konferenci "History of Midwives 1800-1950".  Pozvání iniciuje Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D., z Ústavu historických věd FF. Konference  bude probíhat 1. 11. - 2. 11. 2018 v Kutné Hoře. Jednacím jazykem bude angličtina. Příspěvky budou procházet peer-review řízením pro časopis Theatrum historiae (anglické číslo).  Zde je odkaz s upřesněním: https://www...
Univerzita Pardubice se zařadila do první čtveřice vysokých škol, kterým Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání. Tímto krokem potvrdil univerzitě známku vysoké kvality. „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ řekl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. S účinností od 7. září 2018 může následujících deset...