Novinky

V úterý dne 22. března 2022 od 9:00 hodin v ZD ZAS se uskuteční ustavující zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPCE. Program zasedání: Zahájení zasedání Schválení skrutátorů Program zasedání Informace odstupujícího předsednictva o volbách do AS FZS + přivítání nových senátorů Volba předsednictva AS FZS Směrnice děkanky č.1/2022 - Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů FZS Změny ve vědecké radě fakulty...
Plně podporujeme nezávislost a územní celistvost Ukrajiny a odmítáme jakoukoli formu násilí.  Nabízíme pomoc ukrajinským studentům v tíživé situaci. Studentům bylo nabídnuto mimořádné stipendium jako jedna z forem pomoci. Aktuálně jsme na Fakultě zdravotnických studií spustili dobrovolnou materiálovou sbírku na pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům.    MATERIÁLNÍ SBÍRKA  Kdy: 14. – 18. března 2022 v čase 10.00 – 12.00 hodin...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Výsledky voleb ze dne 1. - 2. 3. 2022 do obou komor Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice   Členy Akademického senátu FZS Univerzity Pardubice byli zvoleni tito kandidáti: Komora akademických pracovníků: 1. Podeszwa Ondřej Mgr. et Mgr. 2. Blanař Vít, Mgr., Ph.D. 3. Kopecký Michal, Mgr. et Mgr. 4. Šoukalová Kristýna, Mgr. Ph.D. 5. Hlaváčková Eva Mgr., Ph.D 6. Škvrňáková Jana, Mgr., Ph....
Akademický senát Fakulty zdravotnických studií ostře odsuzuje veškeré akty agrese proti Ukrajině. Kroky Ruska jasně ukázaly, že mír mezi národy je jedním z nejcennějších výdobytků, kterých se podařilo v Evropě dosáhnout a které nyní Rusko bezprecedentně narušilo. Na naší fakultě poskytujeme vzdělání studentům bez rozdílu národnosti, pohlaví, barvy pleti a dalších rozdílů a v duchu Charty OSN, především jejími články 1 a 2 vyzýváme Rusko k mírovým krokům řešení situace....
Na Univerzitě Pardubice studují ve stínu války na Ukrajině mladí lidé napříč kontinenty. Podporujeme naše studenty ve studiu, v jejich aktivitách, vážíme si, že si vybrali naši univerzitu pro svůj další osobnostní rozvoj. Dovoluji si v tuto chvíli požádat všechny studenty, ale také pedagogy a akademiky bez ohledu na státní příslušnost, aby respektovali demokratické hodnoty a postoj naší země k tomuto válečnému konfliktu. Zároveň žádám všechny o zachování takového...
24. 2. 2022 My, ruští vědci a vědečtí novináři, vyjadřujeme rozhodný protest proti válečným akcím, které zahájily ozbrojené síly naší země na území Ukrajiny. Tento fatální krok vede k ohromným lidským obětem a podrývá základy vytvořeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě leží plně na Rusku. Pro tuto válku neexistují žádné rozumné důvody. Snahy využít situaci na Donbase jako důvod k rozšíření vojenské operace nepůsobí...
Akademický senát Univerzity Pardubice odsuzuje ozbrojenou agresi ze strany Ruské federace vůči svobodné a suverénní Ukrajině. Vrcholní představitelé Ruské federace svými činy hrubě porušují Chartu OSN, občanům Ukrajiny upírají právo žít v míru a spolupodílet se na základě svobodného a demokratického rozhodování na směřování vlastní země. V souvislosti se vzniklou situací Akademický senát Univerzity Pardubice vyjadřuje podporu všem občanům Ukrajiny, kteří tuto agresi odmítají, a...
Vedení Univerzity Pardubice odsoudilo bezprecedentní ruskou invazi, která nevykazuje žádnou úctu k principům demokracie a základním hodnotám Evropské unie ve 21. století. Univerzita Pardubice symbolicky i konkrétně podpoří své studenty z Ukrajiny. Zároveň se rozhodla na protest proti vojenské agresi vypovědět dohody o spolupráci s ruskými univerzitami. Univerzita Pardubice ukončí veškeré formy spolupráce s Ruskem, včetně smluv s partnerskými vysokými školami. „Ruská...