Novinky

Bývalé koleje Univerzity Pardubice začnou sloužit jako bytové jednotky pro ukrajinské občany prchající před válkou. Budova poskytne zázemí více než 200 lidem. Dvanáctipatrovou budovu ve Studentské ulici, která dříve sloužila jako koleje a následně také jako administrativní budova, nabídlo vedení Univerzity Pardubice městu jako možné ubytování pro válečné uprchlíky, kteří do Pardubic přicházejí. Bývalé vysokoškolské koleje univerzita využívá jako náhradní prostory v případě, že se...
Nová univerzitní víceúčelová budova je úspěšně zkolaudovaná. Nyní se objekt dovybaví a od května bude sloužit studentům i zaměstnancům Univerzity Pardubice. Bezbariérovou budovu budou moci využít studenti s handicapem, kteří uvnitř najdou speciální odpočinkovou místnost s polohovacím lehátkem a také centrum ALMA. V objektu bude sídlit také Kariérní centrum, Oddělení pro vzdělávání a Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA. Všichni studenti pak budou moci na...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V úterý dne 22. března 2022 od 9:00 hodin v ZD ZAS se uskuteční ustavující zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPCE. Program zasedání: Zahájení zasedání Schválení skrutátorů Program zasedání Informace odstupujícího předsednictva o volbách do AS FZS + přivítání nových senátorů Volba předsednictva AS FZS Směrnice děkanky č.1/2022 - Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů FZS Změny ve vědecké radě fakulty...
Plně podporujeme nezávislost a územní celistvost Ukrajiny a odmítáme jakoukoli formu násilí.  Nabízíme pomoc ukrajinským studentům v tíživé situaci. Studentům bylo nabídnuto mimořádné stipendium jako jedna z forem pomoci. Aktuálně jsme na Fakultě zdravotnických studií spustili dobrovolnou materiálovou sbírku na pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům.    MATERIÁLNÍ SBÍRKA  Kdy: 14. – 18. března 2022 v čase 10.00 – 12.00 hodin...
Výsledky voleb ze dne 1. - 2. 3. 2022 do obou komor Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice   Členy Akademického senátu FZS Univerzity Pardubice byli zvoleni tito kandidáti: Komora akademických pracovníků: 1. Podeszwa Ondřej Mgr. et Mgr. 2. Blanař Vít, Mgr., Ph.D. 3. Kopecký Michal, Mgr. et Mgr. 4. Šoukalová Kristýna, Mgr. Ph.D. 5. Hlaváčková Eva Mgr., Ph.D 6. Škvrňáková Jana, Mgr., Ph....
Akademický senát Fakulty zdravotnických studií ostře odsuzuje veškeré akty agrese proti Ukrajině. Kroky Ruska jasně ukázaly, že mír mezi národy je jedním z nejcennějších výdobytků, kterých se podařilo v Evropě dosáhnout a které nyní Rusko bezprecedentně narušilo. Na naší fakultě poskytujeme vzdělání studentům bez rozdílu národnosti, pohlaví, barvy pleti a dalších rozdílů a v duchu Charty OSN, především jejími články 1 a 2 vyzýváme Rusko k mírovým krokům řešení situace....
Na Univerzitě Pardubice studují ve stínu války na Ukrajině mladí lidé napříč kontinenty. Podporujeme naše studenty ve studiu, v jejich aktivitách, vážíme si, že si vybrali naši univerzitu pro svůj další osobnostní rozvoj. Dovoluji si v tuto chvíli požádat všechny studenty, ale také pedagogy a akademiky bez ohledu na státní příslušnost, aby respektovali demokratické hodnoty a postoj naší země k tomuto válečnému konfliktu. Zároveň žádám všechny o zachování takového...
24. 2. 2022 My, ruští vědci a vědečtí novináři, vyjadřujeme rozhodný protest proti válečným akcím, které zahájily ozbrojené síly naší země na území Ukrajiny. Tento fatální krok vede k ohromným lidským obětem a podrývá základy vytvořeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě leží plně na Rusku. Pro tuto válku neexistují žádné rozumné důvody. Snahy využít situaci na Donbase jako důvod k rozšíření vojenské operace nepůsobí...