Novinky

V úterý 22. 11. 2022 jsme na fakultě přivítali novináře a spisovatele Jana Štiftera. Pro Honzu to byl pomyslný návrat domů, neboť vystudoval kulturní dějiny právě na naší fakultě, na univerzitě potkal svou ženu a značná část jeho nového románu se odehrává na Pardubicku. Studenti literatury a historie měli jedinečnou příležitost debatovat s autorem o novele Café Groll, povídkové knize Světlo z Pauliny nebo bestselleru Sběratel sněhu. Největší pozornost byla ovšem soustředěna...
Všem novým absolventům gratulujeme k úspěšnému zakončení státní závěrečné zkoušky a získání titulu bakalář nebo inženýr. Věříme, že studium na naší fakultě pro vás bylo přínosem, pomůže vám k uplatnění na trhu práce, a také že vám přineslo spoustu pozitivních zážitků, přátelských i pracovních kontaktů. Ke gratulacím se přidává i děkan fakulty doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.: „Blahopřeji čerstvým absolventům k významnému životnímu úspěchu. Přeji jim, aby nalezli adekvátní...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Promoce 21. 6. 08. 06. 2022
Inženýrské promoce a bakalářské sponze Slavnostní obřady spojené s předáváním diplomů čerstvým absolventům proběhnou v Aule Arnošta z Pardubic (vedle knihovny UPCE) dne 21. 6. 2022 podle níže uvedeného harmonogramu. Na obřadech je vyžadováno vhodné společenské oblečení. Květiny je možné zakoupit na místě, přímo v univerzitní aule.   Inženýrská promoce - obor Dopravní management, marketing a logistika povinný sraz absolventů v aule - 8:00...
Bakalářský studijní program Hospodářská politika a veřejná správa s profesním zaměřením na ochranu spotřebitele a specializace Finanční správa stejného akademicky zaměřeného studijního programu mají první absolventy. Oba studijní programy začaly být připravovány ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí respektive s Finančními úřady v Pardubicích a Hradci Králové již před sedmi lety. Reflektují tak plně potřeby praxe. Všem úspěšným absolventům srdečně blahopřejeme, přejeme...
Univerzita mi dala to nejcennější. Vzdělání, ale především rodinu V patnácti vzal brigádu na autodromu ve Vysokém Mýtě. Víkendový přivýdělek se však časem proměnil ve vášeň pro rychlá kola, která se přirozeně prolínala se studiem na Dopravní fakultě Jana Pernera. Dnes se Jiří Čáp zabývá vývojem a provozem informačních systémů v dopravě. Co si tento úspěšný absolvent UPCE myslí o současném stavu dopravy? Jak se mu daří skloubit koníčky s vlastní...
O Památníku Zámeček s absolventy Fakulty filozofické  Blankou Zubákovou a Vojtěchem Kynclem Památník Zámeček v Pardubicích je místo, které se z idylické obory změnilo v nacistické popraviště. Jaká je jeho historie? Vojtěch Kyncl (VK): Na konci 19. století vystavěl hrabě Larisch Mönich lovecký zámeček na okraji Pardubic. Krásné místo mělo vítat hosty z celé Evropy při příležitosti parforsních honů. Vila ztratila svůj účel po první světové válce, kdy se po několika prodejích...
Letos na jaře se ujal vedení Národní knihovny České republiky Tomáš Foltýn, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. V instituci přitom začal pracovat ještě jako student. „Jistou výhodou to být může, protože za ty roky jsem poznal řadu oblastí, kterým se Národní knihovna věnuje. Svou profesní kariéru jsem zahájil už v roce 2007. Pracovat v jedné z nejvýznamnějších, nejtradičnějších a nejhodnotnějších paměťových institucí v zemi pro mě bylo velkým...
Aktualizace opatření při účasti na promoci a sponzi Fakulty filozofické (platnost od 5. 11. 2021) Všichni absolventi se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti na onemocnění covid-19 a budou mít po celou dobu obřadu nasazený respirátor. Absolventi si mohou pozvat pouze 2 hosty na akademický obřad promoce/sponze.  Všichni hosté se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti na onemocnění covid-19 a budou mít po celou dobu obřadu nasazený respirátor....