Novinky

Vážení uživatelé, Univerzitní knihovna a její pobočky na FR a FZS se otevírají od pondělí 26. 4. 2021.   Otevírací doba:  Po - Pá    9 - 15 * * FR a FZS: přestávka na oběd od 12:00 do 12:30   Podmínky pobytu v knihovně: Vstup pouze v respirátoru FFP2 a po vydezinfikování rukou. Za turnikety bude každý uživatel vstupovat s modrým nákupním košíkem. Košíky jsou umístěny před turnikety. K dispozici bude i...
Vážené studentky a studenti, od 26. 4. je podmínkou pro osobní přítomnost studentů ve škole na skupinových akcích, tj. včetně zápočtů a zkoušek, negativní test (POC antigenní nebo RT-PCR). Vyučující budou testy kontrolovat před začátkem zápočtu/zkoušky či případné skupinové konzultace. Výjimky z testování jsou shrnuty dále. K testování můžete využít univerzitní testovací místo v aule (vedle knihovny), pak test platí 7 dní. K testu je potřeba se předem objednat zde. Druhou možností je...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve dnech 27. – 29. dubna 2021 se na Katedře cizích jazyků Fakulty filozofické uskuteční cyklus přednášek a workshopů s názvem „Dny teorie a praxe“. Pracoviště přizvalo ke spolupráci odborníky z praxe, kteří se budou věnovat zejména tématům z oblasti překladu a odborného překladu mezi češtinou a němčinou, státní správy a personalistiky, kulturního managementu a možností uplatnění a dalšího získávání zkušeností studentů a absolventů nabízených studijních programů. Třídenní...
Vážená studentko, vážený studente, rádi bychom vás informovali, že dle usnesení vlády ze dne 19. dubna 2021 č. 393 bude od soboty 24. dubna 2021 podmínkou vstupu na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice prokázání se dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného...
Od 26.4. bude menza provozována v následujícím režimu:   Výdej bude probíhat v obou jídelnách menzy a dále ve výdejnách na náměstí Čs. legií a v Doubravicích. V hlavní jídelně bude probíhat výdej jídel bez předchozí objednávky. V jídelně II. a v obou výdejnách bude možný výdej pouze po předchozím objednání = objednávku na konkrétní den je nutné udělat nejpozději do 8:00. Konzumace ve všech prostorech bude možná pouze při...
Před pěti sty lety, 8. dubna 1521, zemřel renesanční muž Vilém II. z Pernštejna. Po čtyři generace udržovali jeho potomci status jednoho z nejvýznamnějších rodů Evropy. Pernštejnové byli vzdělaní, měli vliv na dobové umění i módu a ve dvorské politice byly „Pernštejnky“ vyhledávanými nevěstami. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání. Pořad je možné přehrát do 18. 5. 2021. Ekonomická strategie a následné bohatství Viléma II. z Pernštejna...
OZNÁMENÍ o konání 8. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 27. dubna 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3. Schválení programu zasedání. 4....
VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA INFORMACE A HARMONOGRAM Volební komise: Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. - předseda volební komise Mgr. Jiří Kulička, Ph.D. - člen volební komise Ing. Petr Sýkora - člen volební komise Daniel Pražák - člen volební komise   Úkol Termín 1.  Přijímání návrhů kandidátů  a projednání kandidatury  s...