Novinky

V úterý 13. října 2020  byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku soutěže „MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice“. I letos obsadili přední místa studenti Fakulty ekonomicko-správní. Studentka 3. ročníku studijní specializace Ekonomika a provoz podniku  Lucie Částková obsadila 3. místo a Eliška Kolaburdová ze specializace Management podniku se umístila na 5. místě. Soutěž vyhrál projekt studentek Vysoké školy kreativní komunikace. Cílem soutěže je aktivizovat mladé...
Vážení uživatelé, od pondělí 19. října do pátku 30. října 2020 bude pobočka Univerzitní knihovny na Fakultě restaurování v Litomyšli UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice oznamuje akademické obci: Návrhy kandidátů na funkci děkana DFJP jsou oprávněni podávat všichni členové akademické obce DFJP a Vědecké rady fakulty nejpozději do pondělí 02. 11. 2020 do 14:00 hodin. Návrhy se podávají v písemné podobě členům volební komise, která pracuje ve složení: Ing. Petr Sýkora (předseda komise) Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. Ing. Monika Skalská, Ph.D. Ing. Jiří...
Děkan Fakulty chemicko–technologické Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020, které se týká zajištění poskytování zdravotních služeb a zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu, vyzval všechny studenty: 3. ročníku bakalářského studia studijního programu, studijního oboru Zdravotní laborant 2. ročníku navazujícího magisterského SP, st. oboru Bioanalytická...
Děkan Fakulty ekonomicko-správní vyhlásil pro všechny studenty prezenčního studia na dny 26. 10. - 27. 10. a 29.10. - 30. 10. děkanské volno. V tyto dny výuka odpadá.Studenti kombinovaného studia pokračují v on-line výuce dle svých rozvrhů. Sdělení FES 2020-005
Milí studenti a zaměstnanci, s ohledem na usnesení vlády České republiky č. 1022 z 12. října 2020 vydává děkan FF UPa následující opatření: Od 14. října do 1. listopadu včetně se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce, a to se týká i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Výuka nadále probíhá distančně a ideálně online a synchronně (podle rozvrhu).   Také se v tomto období zakazuje osobní účast na zkouškách, pokud se v jeden čas účastní...
V sobotu 10.10.2020 proběhl první ročník konference nazvané Studentský den nukleární medicíny, které se účastnily i studentky Fakulty zdravotnických studií. Konference byla pořádaná Radiofarmaceutickou skupinou Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze a byla realizovaná online. Konference se účastnili nejen studenti a studentky vysokých škol, ale také akademici, nebo zástupci tuzemských a zahraničních firem. Univerzitu Pardubice reprezentovaly tři studentky oboru...
Vážení uživatelé, od středy 14. října 2020 budou knihovna i její pobočky na FR a FZS otevřeny od pondělí do pátku od 10 do 14 hodin, a to pouze pro vyzvednutí předem objednaných knih. Podrobnosti k objednávání, půjčování a vracení najdete níže. Knihovny jsou pro volný výběr uzavřeny, stejně tak všechny studovny, včetně těch počítačových. Vstup je povolen pouze s nasazenou rouškou a po vydezinfikování rukou. Dodržujte dvoumetrové rozestupy. OBJEDNÁNÍ KNIH...