Novinky

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice byla založena 1. 4. 1993. V roce 2023 tedy oslavíme 30 let od jejího vzniku. K této příležitosti chystáme oslavy a aktivity pro naše studenty i veřejnost. Jako první jsme připravili výstavu, která mapuje historii železnice v Čechách, a především osobnost Jana Pernera. Jan Perner byl významný český projektant železničních tratí, díky kterému se město Pardubice dostalo na hlavní trasu z Olomouce do Prahy. Výstavu...
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - PŘIHLÁŠENÍ PRODLOUŽENO DO 20.9.2022 DO 16:00 KDE: Konferenční centrum Immanuel, KDY: 22. - 25. 9. 2022 Lektoři:  Mgr. Hana Jelínková a Mgr. Milan Novotný Intenzivní forma čtyřdenního pobytového sebezkušenostního kurzu, který je sestaven z jednotlivých psychoterapeutických technik. Kurz je určen všem studentům, kteří formulovali potřebu v rozvoji vlastní osobnosti a studentům humanitních oborů jako...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
POZVÁNKA na 15. zasedání Akademického senátu FChT UPCE které se bude konat v pátek 16. září 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: Zahájení Informace o doplnění členů Akademického senátu FChT UPCE Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro funkční období 2022–2026 Různé Podklady pro jednání jsou k dispozici na adrese: https://zamestnanci.upce....
Univerzita Pardubice se řadí mezi lídry v oblasti využití datové analytiky na veřejných vysokých školách v České republice. Už loni sdílela zkušenosti v rámci projektu Digitální univerzita, který realizuje společnost Microsoft. Tento měsíc uspořádala konferenci Datová analytika jako základ digitální transformace univerzit. Konference se zabývala využitím digitálních datových technologií na českých univerzitách s důrazem na datové sklady, na ně navázaný reporting, analýzy a...
Předvolební shromáždění Akademické obce Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 13 hodin v Posluchárně Jana Palacha (C1). Na shromáždění se představí navržený kandidát na funkci děkana: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. Srdečně jsou zváni jak akademičtí pracovníci a studenti, tak i další hosté. doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - v.r. předseda AS FChT UPCE
Angličtináři byli desetiletí zvyklí učit žáky a studenty, že hlavou Spojeného království je královna Alžběta II. Nyní se učebnice přepíšou, svět vstupuje do nové éry. „Britové na trůnu jiného panovníka ve velké většině nezažili a úmrtí Alžběty II. tak pro ně znamená velký předěl. Určitě se bude říkat: ‚To se stalo ještě za královny Alžběty…‘,“ domnívá se Olga Roebuck, vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Pardubice. Co znamenala královna Alžbeta II. pro Spojené...
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou zajímavé akce pro studenty (viz příloha), kterou pořádá Akademie ICRC Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Na listopad jsme pro studenty SŠ a VŠ opět připravili náš vyhlášený víkendový seminář "Klinický výzkum v kostce", kde nejenom, že mají účastníci možnost setkat se s našimi výzkumníky a dozvědět se více o vědeckých tématech z oblasti klinického a buněčného výzkumu, zúčastní se ale i...
V letošním roce již podeváté připravili studenti FESky seznamovací setkání pro budoucí prváky. V rekreačním areálu Pecka u Nové Paky tak mělo možnost 140 nových studentů FESky poznat své nové spolužáky v předstihu a zažít spoustu zábavy. Čtyřdenní program byl naplněný sportovními turnaji, soutěžemi, přednáškami i výlety. V úterý 6. 9. 2022 doplnilo program i 20 zástupců FESky v čele s děkanem prof. Stejskalem. Ten společné setkání zahájil a v neformální...