Novinky

Provozovatel portálu Jobs.cz, společnost LMC, pořádá v průběhu dubna na adrese  www.mesicabsolventu.jobs.cz    virtuální pracovní veletrh zaměřený na studenty a absolventy vysokých škol. Ti mohou na jednom místě projít více než 250 nabídek 28 českých společností z nejrůznějších oborů - od průmyslových podniků přes finanční instituce a maloobchodní řetězce až po konzultační a logistické společnosti. Na portálu naleznete Více než 250 pracovních nabídek od 28 firem soustředěných na jednom místě...
Usnesení Společného zasedání Pléna SRK a Pléna ČKR Brno, 18.-19. 4. 2013 Plénum Slovenské rektorské konference (SRK) a Plénum České konference rektorů (ČKR) přijaly na Společném zasedání Pléna SRK a Pléna ČKR toto usnesení: SRK a ČKR považují za důležitou vzájemnou informovanost o stavu a vývoji slovenských a českých vysokých škol, která je základním předpokladem možné spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu.   SRK a ČKR se shodly na tom, že pokud jde o...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Děkanka Fakulty ekonomicko-správní  Univerzity Pardubice vypisuje konkurz na: stipendia  pro  studium na University of Huddersfield (UK) pro studenty 2. ročníku bakalářského studia k získání bakalářského titulu European Business. Přihlášky podávejte s motivačním dopisem do 10. 5. 2013 na děkanátu FES u paní Ing. Jany Pekařové (jana.pekarova@upce.cz)
Ve středu 17. a čtvrtek 18. dubna a následující týden 24. a 25. dubna vyrazí hned několik týmů akademiků a vysokoškoláků Univerzity Pardubice na vybrané základní školy a gymnázia Pardubického kraje, aby přiblížily žákům svět moderní vědy zajímavými a zábavnými naučnými demonstracemi a pokusy. Akce nese název "VĚDA A TECHNIKA NA DVORECH ŠKOL". Univerzita Pardubice a jejích pět fakult - Fakulta chemicko-technologická, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta zdravotnických studií, Dopravní fakulta...
Dovolujeme si Vás pozvat na specializované technologické veletrhy: FOR INDUSTRY -  strojírenské technologie, FOR SURFACE - povrchové úpravy a finální technologie a FOR WELD - technologie pro svařování, pájení a lepení, které se uskuteční 23. - 25. 4. 2013 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Jak svojí polohou tak i termínem konání jsou tyto průmyslové veletrhy výhodnou příležitostí pro zákazníky z celé České republiky, kteří mají možnost konkretizovat své investiční plány již v první polovině roku....
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky svolává SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, které se uskuteční v úterý 30. dubna 2013 v 10:30 hodin v posluchárně H2 budovy na nám. Čs. legií              Program: Zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2012 přednese prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.   Zpráva o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2012...