Novinky

Dopravní fakulta Jana Pernera existuje na Univerzitě Pardubice již dvacet let.   K 1. dubnu 1993 byla oficiálně založena třetí fakulta tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, nyní Univerzity Pardubice - DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA.   Rok 1990, tehdejší společensko-politické změny a záměr rozdělit Československo na dva samostatné státní celky přinesly možnost přenést část výuky a akademického potenciálu z Vysoké školy dopravy a spojů ze Žiliny do Pardubic. Tehdejší...
Poslední část modernizace areálu Univerzity Pardubice v centru města začíná Za posledních pět let se podařilo Univerzitě Pardubice získat na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím projektů z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace, přes 1,6 miliardy korun.   V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace orientovaného na vytváření, posilování a zkvalitňování infrastruktury pro vědu a výzkum řeší...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Poslední šance přihlásit se do bakalářského studia - na dvě fakulty Univerzity Pardubice - do konce března Zájemci o vysokoškolské studium mají poslední možnost přihlásit se v prvním kole do přijímacího řízení ke studiu v následujícím akademickém roce 2013/2014. Dvě fakulty Univerzity Pardubice - FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ a FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY přijímají přihlášky k bakalářskému studiu do konce března.   Obě fakulty přijímají uchazeče do svých bakalářských studijních...
Za posledních pět let se podařilo Univerzitě Pardubice získat na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím projektů z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace, přes 1,6 miliardy korun.   V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace orientovaného na vytváření, posilování a zkvalitňování infrastruktury pro vědu a výzkum řeší pardubické univerzitní týmy v současné chvíli celkem šest projektů, a to čtyři v...
Zveme vás na přednášku generálního ředitele Českých drah, a.s., Ing. Petra Žaludy Téma: Představení ČD,a.s., aktuální trendy a výzvy v osobní dopravě Přednáška proběhne 25.3.2013  14-15 hodin v učebně DB-B3  
V úterý 26.3.2013 od 15.00 v učebně DB-B3 se nejen pro studenty uskuteční přednášky na témata "Nekonvenční dopravní systémy" a "Veřejná doprava v severním Španělsku"   Vystoupí zde odborník z praxe Ing. Tomáš Votoupal, který seznámí posluchače s problematikou a praktickými příklady. Bližší informace poskytne: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D., Katedra technologie a řízení dopravy, tel. 466036204
Vážení uživatelé, Univerzitní knihovna bude v sobotu 30. března z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Iva Prochásková vedoucí UK    
Fakulta elektrotechniky a informatiky vyhlašuje přijímací řízení do doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2013/2014. Uchazeči se prostřednictvím elektronické přihlášky (https://portal.upce.cz/portal/uchazec/)  ke studiu hlásí na konkrétní téma disertační práce dle níže uvedeného seznamu. Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.   Směrnice pro přijímací řízení bude počátkem dubna 2013 uveřejněna na Úřední desce FEI. Uchazeči se s ní seznámí a k ...